Kollhaugrunden

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 8,9 km
  • 2 timer, 30 minutter
  • Rundtur
  • 394 høydemeter totalt
  • Sesong: Jun - sep

En rundtur fra Bondlidsetra til Flisvatnet, Kollsetra og Kollhaugen i Nordsinni østås.

Kart er satt opp ved alle aktuelle parkeringer/utgangspunkt. Stiene er merket med blå maling eller blåe bånd. Lite eller ingen merking med bånd på veger og merkede stier, bedre merket i kryss og i mindre tydelige stier. Studer kartet fø...

Adkomst med egen bil

Kjør RV33 fra Dokka mot Fagernes og ta av mot Dæhlibygda. Kjør til enden av FV2430/Dæhlilinna. Kjør så Domsjøvegen inn til Bondlidsetra. Kart er satt opp ved parkeringen.

Annonse