Gruvvola- en rundtur i et spennende gruvelandskap

Legg til huskeliste
Annonse

Denne turen er en fin rundtur i et spennende gruvelandskap, og egner seg godt både for litt større barn og for kulturinteresserte voksne.

Turen starter i et aktivt setermiljø; ved krysset mot Vingelssetra. Den fortsetter oppover veien et lite stykke, men tar snart av langs en sti innover i bjørkeskogen. På vei oppover mot Gruvvola kan man se tydelige avtrykk av tidligere gruveaktivitet i landskapet. Her, på østsida av Gruvvola, ble det tappet vatn ut av gruva, og det er fortsatt nesten ingen vegetasjon i et bredt belte fra toppen.

Oppe på toppen er det fascinerende steiner og slagghauger å utforske. For barn er det spennende å samle fine småstein med innslag av forskjellige mineraler som glitrer i sola. 

Veien ned igjen går via "Medtstullen", hvor de mest synlige restene av gruvedrifta ligger. Her ligger det igjen rester etter treskinner og en kibb foran inngangen, samt rester av grunnmur og peis. Her sto tidligere et hus med maskinrom, oppholdsrom og smie.

Turtips
Vil du ta en lenger tur, kan du fortsette videre over Gruvvola og komme inn på merket sti til toppen av Kletten (1039 m.o.h.), med flott utsikt mot Vingelen.

Turhistorie
Det har vært gruvedrift i flere epoker her, men ikke sammenhengende. Både haugianerne med Hans Nielsen Hauge i spissen og ulike gruveselskap har vært inne i bildet.

Den første drifta ble satt i gang på slutten av 1700-åra av Røros verk. Den siste aktive gruvedrifta i Gruvvola var fra 1914-1918 v A/S Sulitjelma gruber.

Adkomst med egen bil

Fra Vingelen sentrum følger du fv. 735 i retning nordøst (skiltet mot Olaberget). Ca 2 km fra sentrum tar du av fra fylkesveien, opp til venstre langs veien Ørvilldalen. Dette er bomvei, veiavgiften kan betales med kontanter eller via sms. Følg denne veien litt over en kilometer, og ta første avkjørsel til høyre (Vingelssetra). Her er det plass til å parkere et par biler.

Annonse