Flott rundtur frå Vevle eller Klubbelia over Rindakletten og Kleivelandsåsen

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 7,6 km
  • 2 timer
  • Rundtur
  • 640 høydemeter totalt
  • Sesong: Hele året

Ein kan starte ulike stadar men her går turen frå Vevle eit par 100 meter sørafor Vevlestova ved Motor Sport AS. Her tek ein ned skogsveg som går oppatt på hi sida langs elva. Eit lite stykke oppi brekka kjem ein til eit gamalt kvernhus som fekk vatn frå Vevlestemma rett ovanfor.

Vegen fortset oppover i ein sving rundt eit skur med trevirk...

Adkomst med egen bil

Til Vevle kjem ein lettast om ein tek hovudvegen (566/567) frå Osterøybrua eller Valestrand mot Lonevåg. Etter rundkøyringa på Hauge tek ein første veg til høgre, så første veg til høgre og atter første veg til høgre oppover dalen ca 1,9 km til vegen vidar seg ut med ein løe på nedsida av vegen og Motor Sport AS ligg rett framom på høgre side av vegen. Her kan ein parkere etter vegen. Til Klubbelia/Keiveland tek ein hovudvegen til Rundkøyringen på Hauge. Her tek ein mot Valestrand og så første veg til høgre. Ein tek så første veg til høgre og krysser over hovudvegen. Nett litt ovanfor kjem ein til krysset med veg til høgre til Klubbelia og rett fram til Kleiveland.

Adkomst med kollektivtransport

Til Vevle: Buss til Øyjordsbru frå Arna, Lonevåg eller Valestrand. 1,9 km tur etter vegen oppover dalen til vegen vidar seg ut med ein løe på nedsida av vegen og Motor Sport AS ligg rett framom på høgre side av vegen. Skogsvegen startar over vegen frå Motor Sport AS. Til Klubbelia/Kleiveland: Buss frå Lonevåg, Valestrand og Arna til Hauge ved ungdomshuset (første stopp etter rundkøyring på Hauge). Ein går opp i veg oppom bussstoppet og følge denne til venstre bortetter og inn første veg til venstre over hovudveg og opp til krysset med veg til høgre til Klubbelia og rett fram til Kleiveland og skogsvegen.
Annonse