Stongodden på Senja - Dronningsti gjennom naturreservat

Legg til huskeliste
Annonse

Dette er en tur som kan gi deg følelsen av yttersida når du er på innersida. Dronningruta er en nydelig dagstur i variert kystterreng. Rutas navn er inspirert av da Dronning Sonja gikk turen i 2009. Turen kan gås både fra Hofsøya og fra Ryvoll. I tillegg kan man komme seg over øya tilbake til start, men dette er en litt mer kronglete retur.

Fra Hofsøy bygdemuseum går du omlag 250 meter sørover til du møter ei grind. Klatre over denne og fortsett videre langs randsonen. Underveis finner du flotte strender og lettgåtte svaberg. Omtrent midtveis går du inn i Stongodden naturreservat.

Mot sør har du nydelig utsikt mot Andørja, Grytøya og Hinnøya.

Stonglandshalvøya byr på veldig variert og rik natur. På og ved halvøya er det fire naturvernområder. Stongodden naturreservat er lett tilgjengelig og det er flere fine turstier i nærheten. Området er vernet for å ta vare på det spesielle landskapet med kystfuruskog preget av vind og vær, blaute myrer og blankskurte berg.

Fra Stongodden kan du skimte Lemmingvær landskapsvernområde mot vest. Landskapet på Lemmingvær er en blanding av naturlandskap og gammelt kulturlandskap etter tidligere gårdsdrift.

På museet på Hofsøya står et stornaust som tidligere har stått på Lemmingvær. Området har stor betydning for fugl. På øyene og på den sørlige delen av hovedøya er det ferdselsforbud i hekketida fra og med 1. mai til og med 31. juli.

På vei til Hofsøya passerer du mellom de to delområdene i Leirpollen-Halsvatnet naturreservat. Leirpollen har en spennende strandeng med planter som tåler salt. Halsvatnet er et ferskvann

Adkomst med egen bil

Kjør fra Finnsnes i retning Stonglandseidet og Hofsøya. Kjøretid ca 50 min. Parkering ved Museumsbygget til Midt-Troms Museum på Hofsøya. Traktorsti i starten. God tursti fra bukt til bukt, og strand til strand omkring Stonglandsodden. Det kan være beitedyr i terrenget husk båndtvangen.
Annonse