Byveien fra Hammeren til Kongsvangskog

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 20,3 km
  • 8 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 795 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

"Byveien" følger delvis merkede stier innover fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen - Liggeren - over Fuglermyrhøgda ved Gørja - Trehørningen til Kongsvangskog (sør for Stryken). Strekningen Gørjabrua - Sølvvikaveien og Bakken - Kongsvangskog er ikke blåmerket.
Rideveien er vist på kart fra 1760, 1872 og 1901.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenken under forfatterens navn over for å lese om de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg frem mot målet langt fremme.

For å følge stien i terrenget laster du ned kartet på ut.no (stort kart). Stiene er ikke er merket med annet enn tilfeldige pinner reist opp mot granlegger, men er nå såpass mye brukt at de er ganske lette å følge i terrenget selv uten teknologisk hjelp. Det siste krever selvfølgelig at en kan lese terrenget og alltid tenke retningen mot målet.

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Hammeren og ender på Kongsvangskog ved Stryken. Toget stopper ikke ved Stryken i sommehalvåret. Fra Kongsvangskog er nærmeste bussholdeplass Elnesveien (4,5 km). Turen kan kortes av noe fra Trehørningen eller Elvikløkka.

Adkomst med kollektivtransport

Fra Maridalen: Buss 51 til Hammeren. Fra Kongsvangskog: Buss 301 til Elnesveien.
Annonse