Byveien fra Hammeren til Kongsvangskog

Legg til huskeliste
Annonse

"Byveien" følger delvis merkede stier innover fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen - Liggeren - over Fuglermyrhøgda ved Gørja - Trehørningen til Kongsvangskog (sør for Stryken). Strekningen Gørjabrua - Sølvvikaveien og Bakken - Kongsvangskog er ikke blåmerket.
Rideveien er vist på kart fra 1760, 1872 og 1901.

Stien er en av fem...

Adkomst med egen bil

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Hammeren og ender på Kongsvangskog ved Stryken. Toget stopper ikke ved Stryken i sommehalvåret. Fra Kongsvangskog er nærmeste bussholdeplass Elnesveien (4,5 km). Turen kan kortes av noe fra Trehørningen eller Elvikløkka.

Adkomst med kollektivtransport

Fra Maridalen: Buss 51 til Hammeren. Fra Kongsvangskog: Buss 301 til Elnesveien.
Annonse