Byveien fra Hammeren til Kongsvangskog

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  20,2 km
  8 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

"Byveien" følger delvis merkede stier innover fra Hammeren i Maridalen forbi Gåslungen - Liggeren - over Fuglermyrhøgda ved Gørja - Trehørningen til Kongsvangskog (sør for Stryken). Strekningen Gørjabrua - Sølvvikaveien og Bakken - Kongsvangskog er ikke blåmerket.
Rideveien er vist på kart fra 1760, 1872 og 1901.

Stien er en av fem historiske ferdselsveier nordover fra Oslo. Historien om disse fem veiene er fortalt i årbok for Maridalens Venner 2017. Bruk lenken under forfatterens navn over for å lese om de andre turene.

De har trolig vært i bruk fra den første bosetning i Aker og Opplandene og fram til 1800-tallet. Felles for urgamle veifar er et effektivt veivalg frem mot målet langt fremme.

Selv om veiene ikke er merket med annet enn tilfeldige pinner er de nå lette å følge, dessuten husk retningen mot målet og du er aldri langt unna stien. Likevel kan det være steder hvor stien er utydelig og da er det nyttig å følge sporet på ut.no (stort kart). Da vil du oppleve en godt framkommelig sti i tørt lende og, for mange, i nytt terreng.

Slik kommer du deg dit

Adkomst mulig med

 • Kollektivtransport

Adkomst

Turen er best egnet i kombinasjon med kollektivtransport: Gå en vei og ta buss og tog tilbake. Turen starter fra Hammeren og ender på Kongsvangskog ved Stryken. Toget stopper ikke ved Stryken i sommehalvåret. Fra Kongsvangskog er nærmeste bussholdeplass Elnesveien (4,5 km). Turen kan kortes av noe fra Trehørningen eller Elvikløkka.
Annonse

Publisert av