Telegrafruta - Historisk vandrerute 

Annonse

Om turen

Denne turen er en av våre Historiske vandreruter. Et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Telegrafruta er en vakker og lett turrute som følger den nedlagte telegraflinja over Saltfjellet, gjennom Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Turen passer både sommer og vinter.

Oppsett av stolper og trekking av telegraflinje over fjellet i 1860-årene, da så å si all kommunikasjon gikk i båt langs kysten, ga en sikker veiviser også for ferdende folk som ikke hadde tilgang på kart og kompass. Telegrafruta ble raskt en mye brukt ferdselsvei og også etter at telegrafstolpene ble revet etter 100 åras drift, ble turruta langs linja brukt.

Langs ruta er i dag mange synlige kulturminner til minne om telegrafens tid. Mest karakteristisk er de 1000 stolpefundamentene med 50 -70 meter mellomrom. To av de opprinnelige telegrafstuene er gjort om til turisthytter. Midtistua, som ligger mellom Nordre Bjøllåvatnet og Søndre Bjøllåvatnet, eies av Bodø og Omegns Turistforening. Et stykke sør for Søndre Bjøllåvatnet ligger Krukkistua, som eies av Rana Turistforening. I tillegg vil man oppdage to restaurerte steinstuer som ble laget i 1864 og benyttet i forberedelsene til telegrafbyggingen.

Les mer om Telegrafruta og Historiske vandreruter ved å trykke på lenkene til høyre på siden.

RUTEBESKRIVELSE:

Som fottur er Telegrafruta cirka seks mil lang, i fint og lettgått fjellterreng på sommerstid. Om vinteren kan du gå på ski. På denne turen krysser man polarsirkelen underveis.

ETAPPE 1: Bjøllånes – Krukkistua 24 km

Dette er telegrafrutas lengste etappe hvis man ønsker å bruke hyttene til overnatting. Parkering på Storvollen langs E6 ca. 40 km nord for Mo i Rana. Her finnes startskilt for turen med kartskisse. Etter kryssing av Ranaelva, følges skogsvei nordover inn i Tespdalen. Etter en km passeres rutekryssene for turstier vestover til de bevarte fjellgårdene Bredek og Gannes og videre til Stormdalen. Telegrafruta følger videre elva Tespas østside nordover og passerer Polarsirkelen som er tydelig markert, og ved skogsgrensa kan man se restene av Gilastua som var telegrafstue nr 5 som brant ned for noen tiår tilbake. Et par km lengre nord passeres Tespahytta som er en av samenes krypinn når reinflokkene skal gjetes. Etter å ha passert
Tespvatnan, føler ruten en stigning opp og over Lappflyttarskaret til Bjøllådalen. Her går ruta gradvis ned i dalen mot elva Bjellåga og følger denne de siste km til Krukkistua.

ETAPPE 2: Krukki – Midtistua 11 km

Turen fortsetter rett nordover og allerede etter en km kan man besøke en av de to steinstuene. Turstien følger vestsiden av Bjøllåga, men vinterstid krysser man elva ved Krukkistua og går nordover på østsiden av elva grunnet rasfare nord om Krukkistua. Stien snor seg med noe stigning i bjørkeskog og etter 6 km kommer man fram til turistforeningshytta Saltfjellstua. Her passer det med lunsj. Hytta ligger i tregrensa, og videre nordover blir det tørt fjellterreng. Man passerer først rutekryss for tursti østover mot Lønsdal og Semska, senere for tursti vestover mot Beiarn gjennom Stallogropa. Videre nordover følger stien vestsiden av Søndre Bjellåvatnet fram til Midtistua, som i likhet med Krukkistua er ei bevart telegrafstue med mye historie.

ETAPPE 3: Midtistua – Bjøllåvasstua 11 km

Søndre Bjellåvatnet er et meget fiskerikt fjellrøyevatn, en fisketur langs vannet anbefales før en fortsetter turen nordover. Historien sier at telegrafstolpe nr 500 av de 1000 over fjellet stod ved hytta og derfor navnet Midti. Lett fjellterreng uten nevneverdige stigninger fram til Nordre Bjellåvatnet og videre langs dette fram til den andre steinstua før en kommer fram til Bjellåvasstua. Hytta står der telegrafstue nr 2 stod før den brant ned, en idyllisk plass ved vatnet. Sletta nord for hytta, nede ved vatnet, ble brukt som aksjonssted for de mange samlinger av aktivister på 1980-tallet for å bevare vassdraget mot en større vannkraftutbygging og samtidig kjempet for etablering av nasjonalpark.

ETAPPE 4: Bjøllåvasstua – Russånes 17 km

Fra Bjellåvasstua på 730 moh følger ruta vatnet fram til nordenden og stiger så til rutas høyeste punkt på 850 moh øst for Steinfjellet. Tydelige morenelag etter istiden passeres, før ruta tar retning ned mot Hessihompvatnet og krysser elva i overkant av vannet. Videre nordøstover over Hessihompan, tørt og lettgått terreng. Her passeres restene av telegrafstue nr. 1, som allerede i 1912 ble revet og flyttet lengre sørover da telegraflinjen ble flyttet grunnet tøffe værforhold. Etter kryssing av en bekk rett før skoggrensa passerer ruta en større stein, Dektarsteinen. Navnet har den fått fordi det var her dikteren Kristofer Janson i 1870-årene fikk inspirasjon til å skrive fjellsangen «Hu hei! Kor er det vel friskt og lett uppå fjellet»

Herfra er det en storslått utsikt sørover mot Øltind og østover mot Solvåtind. Ruta går så ned i bjørkeskogen og telegrafstolpefundamentene er stadig markerte. På ca 300 moh passerer man Bjørnhaugen og det er satt opp hvilebenk. Dette er et yndet dagsturmål for lokalbefolkningen i Saltdal. Videre går ruta ned gjennom furuskog og langs en skogsvei fram til Russånes.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Følg E6 nordover fra Mo i Rana til Bjellånes. Opparbeidet parkeringsplass og god skilting ved startpunkt og videre innover fjellet. Startpunktet på Russånes er også merket med startskilt/informasjonsskilt og skilting videre sørover langs ruta.

Adkomst med kollektivtransport

Fra Mo i Rana må en benytte egen bil fram til Bjellånes, mens det er mulig å ta toget til Røkland stasjon og bestille drosje derfra til Russånes.
Annonse