25. Sætveit - Breidsete

Legg til huskeliste
Annonse
 • Krevende fottur
 • 12,0 km
 • 3 t, 30 min
 • Turen går tur/retur samme vei
 • 1383 høydemeter totalt
 • Sesong: Mai - okt

( Information in English? Look below the Norwegian information )

Skildring av tur

Du går oppover på god skogsti. Etter om lag 15 minutt deler stien seg. Her er det skilta Fjellstøl og Vikanuten. Gå mot Fjellstøl. Først opp ein bratt rygg i granskog. Omtrent halvvegs til Fjellstøl kjem du til lauvskog med nokre opnare parti med utsikt. Stølen Fjellstøl ligg rett ovanfor skoggrensa. Når du er på stølen bør du ta ein avstikkar til ei antenne (ca 100 m nordvest for stølen), der det er flott utsikt mot Jondalsbygda. På stølsvollen er det ei kasse med bok som du kan skrive i. Rett ovanfor stølen er det skilta til Jondal (tur 25b via Jondalsleite), til Vikanuten (tur 24) og til Breidsete. Du går vidare mot Breidsete i småkupert fjellterreng mot Tveddalsnotten. (Ikkje merka bort til toppen, som ligg ca 5 min. til venstre for stien når du er på det høgste punktet på turen. Her er det flott utsikt, også ned til Breidsete som er endepunktet for turen. Det er farleg bratt på austsida av toppen.) Vidare er det bratt ned til Torsnesmyrane. Når du kjem ned er det merka til Breidsete og Fjelltveit. Gå mot Breidsete. Etter kort tid ser du stølen. Stien går ned og over ei bru, og opp 100 m til endepunktet på bilvegen. Der finn du ei informasjonstavle for turane i området.

Sesong

Mai/juni – oktober

Råd for turen

- Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha fjellstøvlar, men har det vore tørt ei stund kan du også bruke joggesko.
- Mobildekning er ikkje god på heile turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
- Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.

English version:

Starting point/parking:

1.0 km south of Jondal centre. Parking is possible at the starting point.

Description of the hike:

Start on a good forest path. You come to a fork in the path after about 15 minutes. The hiking sign shows the routes to Fjellstøl and to Vikanuten. Follow the trail to Fjellstøl. Initially it takes you steeply through a spruce forest. Halfway up to Fjellstøl you reach the deciduous woods and a few open parts with the chance of a view. Fjellstøl is positioned just above the tree line. There is a visitors’ book in which you can sign your name in a box near to the cabins. You can get a superb view of the Jondal village if you make a detour to the antenna about 100 m northwest from the cabins.

Above the cabins you can find signs marking the routes to Breidsete, or back to Jondal centre, or to Vikanuten. Take the route towards Breidsete. It moves through an undulating mountain terrain towards Tveddalsnotten. (Tveddalsnotten is unmarked. You can find the top 5 minutes to the left of the trail at its highest point. From here is a superb view of Breidsete, the destination of this hike, but please note that the mountain is dangerously steep toward the east.) The marked trail then descends steeply to Torsnesmyrane where you meet a path with the hiking signs for Breidsete and Fjelltveit. Continue towards Breidsete. Shortly you will be able to view the mountain cabins. The path goes down to a bridge, then up 100 mto finish at the end of the road. Here you can find the information board for the hikes in the area.

Season:

May/June – October.

Hiking advice:

 • Bring food, drinking water and windproof clothing.
 • We advise you to use hiking boots.
 • We recommend that you bring a map of the area and a compass, or a GPS.
 • Cell phone signals are NOT GOOD during the whole of this hike.
 • Dogs must be always kept (by law) on a leash between April 1 and August 20.
 • Open fire is prohibited in the hills and woods between April 15 and September 15.
 • You are free to walk anywhere in the hills and mountains. Take care of the nature and show special consideration to all wildlife. Please do not litter.

Adkomst med egen bil

Parkering ved startpunkt på Sætveit.

Annonse