23. Elvastien med Teglhaug, rundtur

Legg til huskeliste
Annonse

( Information in English? Look below the Norwegian information )

Skildring av tur

Elvastien (0,5-1 time, turen er gradert grøn/enkel):

Bak Coop følg grusvegen gjennom frukthage og ta til venstre mot elva. Følg vegen til du kjem til ein liten motbakke, og ta til venstre mot elva. Ved elvebreidda går du til høgre langs elva til ei bru. (Her kan du ta ein avstikkar, sjå Teglhaug.) Elvastien fortset over brua og på nordsida av elva tilbake mot sentrum. Du går forbi idrettsplassen og Viketunet museum før du tar til venstre mot sentrum. Turen går på asfalt og grus, og er eigna for rullestol/barnevogn. Det er fleire kvilebenkar langs stien. 

Avstikkar til Teglhaug (1-1,5 time, turen er gradert blå/middels):

Følg Elvastien ca. 1 km, ta av ved sørenden av gangbrua over elva, og gå opp til hovudvegen. Ta til venstre, og gå snautt 100 m. Ta til høgre og gå parallelt med hovudvegen til ein sving (skilta Tursti). Gå rett fram inn på god traktorveg. Dette er den gamle vegen mot Krossdalen som går over Leitet. Etter vel 100 m er det vegkryss der du kan velje retning på rundturen. Gå rett fram og over toppen (ca. 600 m) til du finn skilt til Teglhaug på høgre sida av vegen. Gå inn på skogsti og oppover til ei flate. Der er det skilt til høgre. Då er det 5 minutt til toppen av Teglhaug. Det er fin utsikt mot sentrum og fjorden og ei flott dagsturhytte som er open for alle. Gå tilbake til skilta på det flate partiet, og ta til høgre. Etter nokre hundre meter er det ei opning med fin utsikt og ein benk. Så er det bratt ned mot bygda. Du kjem ut på ein dyrka teig. Gå i venstre kant av denne og ut på traktorveg. Følg vegen nedover til du kjem inn på vegen du starta på, og ta til venstre. 

Sesong

Elvastien: Heile året Teglhaug (avstikkar): Mai - oktober/november

Råd for turen

- Du kan gå i småsko på Elvastien, for avstikkar til Teglhaug bør du ha fjellsko - Turen langs Elvastien er tilrettelagt for rullestol - Mobildekning er god på heile turen - Det er bandtvang 1.april – 20. august - Ikkje kast søppel

English version:

Starting point/parking:

The information board and the start are outside Juklafjord, in the centre of Jondal. Good car parking behind the Coop shop. Parking at own risk.

Description of the hike:

Elvastien (0.5-1 hour)

A few meters north (just before the bridge) you can find the hiking sign marking the route to Elvastien. Behind the Coop building the path goes through an old orchard and then left towards the river. Follow the road until you come to a slight incline and then take to the left again, down to the river. When reaching the river bank go right and follow the river upstream, until you reach a foot bridge. (Here you can make a detour, see the information below.) Cross the bridge and loop back on the north side of the river towards the village centre. You pass by the sports field and the Vikatunet museum before turning left and then finishing back at the starting point. The walk is on asphalt and gravel and is suitable for wheelchairs/baby wheelers. Along the route you will find a few benches.

Detour to Teglhaug (about 1-1.5 hours):

At the foot bridge on the south bank, you make your way up to the main road, where you turn to the left.

Continue, barely 100 m before turning to the right which will take you parallel to the main road. Look for the hiking sign marked Tursti, at the bend in the road. Follow the marker onto a good forest track. This is the old road to Krossdalen which passes over Leitet. After a good 100 m you can choose the direction of the round trip. Continue straight on and over the top (about 600 m) until coming to the sign to Teglhaug on the right-hand side of the track. The sign shows you on to a woodland path which takes you up to a level ground and a new sign. From this point it’s 5 min. to the top of Teglhaug. There’s a good view towards the village and the fjord. Return to the sign at the level ground and take to the right. After a few hundred meters you reach an opening with a good view and a bench. The path descends steeply towards the village, until you reach a farm meadow. Keep well to the left perimeter of the meadow and on to a farm track. Take the road back to the junction mentioned above, and then turn left, down to the main road.

Season

Elvastien: All year.

Teglhaug: May – October/November.

Hiking advice

Good cell phone signals covering the whole hike.

Dogs must be always kept (by law) on a leash between April 1 and August 20.

Please do not litter.

Adkomst med egen bil

Infotavle og start ved Juklafjord i Jondal sentrum. Har du bil, parkerer du på parkeringsplassar like etter start, eller bak Coop-bygget. Parkering på eige ansvar.

Annonse