Erdalsetra - Vetledalsetra

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse

Fin og lett tur til setrane lengst inne i Erdalen og Vetledalen. Naturen er majestetisk med bratte fjell og breear på toppen. Dette er ein gamal ferdselsveg over Jostedalsbreen.
Ein kan velge om ein vil gå heile turen fra gardane på Greidung eller køyre bomvegen til Loppeset. Bomvegen er grusveg som svinger seg opp bakkane.
Turen til setrane er enkel og fin for barn. På setrevollen er der beitande husdyr om sommaren.
På Vetledalsetra har DNT turisthytte.
Vetledalsetra er også utgangspunkt for tur over Jostedalsbreen.

Adkomst med egen bil

Køyr Rv til enden av Oppstrynsvatnet. Ta av til Erdal. Køyr til innerste gardane. Ein kan velg om ein vil parkere der eller køyre bomvegen opp bakkane. Husk småpenger til bomavgifta.
Annonse