Trekanten i Stølsheimen

Legg til huskeliste
Annonse

Vær og føremeldinger varierer mye. Kart og kompass anbefales, merking kan forsvinne under snø og i tåke. Sjekk aktuelle føremeldinger på www.bergenoghordalandturlag.no/føremeldinger før turen.

Dag 1: Vikafjellet/Bjergane - Selhamar 2-3 timer

Ved Bjergane starter t-merket sti til Selhamar. ...

Adkomst med egen bil

Bil til Bjergane via anleggsveg, ev. buss og 12 km på anleggsveg før stistart.

Adkomst med kollektivtransport

Sjekk transportoversikt på Bergen og Hordaland Turlag sine nettsider.
Annonse