Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  7,3 km
  1 time, 50 minutter
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Skogstur midt i byen
Sørmarka er det største sammenhengende grøntområdet i Stavanger med et areal på ca. 1500 dekar og 8 km turløyper. Skogen står tett mange steder, og et yrene fugle- og dyreliv fyller skogen med lyder og opplevelser.

Fra parkeringsplassen nedenfor Ullandhaugtårnet følger du Ullandhaugleitet
og Sørmarkabakken gjennom et levende kulturlandskap med utsikt mot Ryfylket og byen i forgrunnen. Turen fortsetter langsetter Sørmarkveien og videre oppover turstien gjennom bjørkeskogen mot Hinnaberget. Her er skogen i endring, og plantet barskog må vike plass for nye løvtrær.

Har du øynene med deg, finner du også skyttergraver og kanonstillinger. Gamle bardunfester
til ti store radiomaster som ble revet i 1935, kan også ses.

Du passerer Hinnadammen med et yrende vårlig salamanderliv, før turveien slynger deg nedover mot mer åpne sletter og gammel
beitemark på Hinnamarka. Turveien leder deg så under E39 og rundt ridesenteret på Grannes. En liten foss er å skimte i det du skal ta fatt på oppoverbakkene igjen. Du passerer boreriggen Ullrigg, og kommer inn på «Oskars Plass», knutepunktet der alle turveier i Sørmarka møtes. En liten kneik til, og du er oppe ved parkeringsplassen igjen.

Turen er en av 52 hverdagsturer i Stavanger - et samarbeid mellom park og vei i Stavanger kommune og Stavanger Turistforening.

Kart: Stavanger og Nord-Jæren Turkart 1: 25 000

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Parkeringen ved Ullandhaugtårnet

Adkomst med kollektivtransport

Buss nr X60 holdeplass Folkeviseveien. Sykkel
Annonse