33. Kysnes - Grønrimb

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 7,4 km
  • 4 t
  • Turen går tur/retur samme vei
  • 745 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - nov

( Information in English? Look below the Norwegian information )

Skildring av tur

Starten er 1,5 km oppover ein skogsveg. Turen går først på traktorveg ca 1,5 km. Traktorvegen er ikkje merka. Frå enden av traktorvegen går du vidare i god skogsti, men litt myrlendt. Etterkvart kjem du opp i skoggrensa og terrenget vert flatare. Du må over eit myrområde (Storemyr). Stien er merka rett over myra, men dersom du ikkje har vasstett skotøy kan det vera lurt å gå på høgre sida av myra. Du kjem snart til eit lite vatn, Vesla Raunlivatnet, og går langs vatnet til eit stikryss. (Her kan du gå ned til Grotnes.) Gå mot Grønrimb. Då kjem du ned til Stora Raunlivatnet, og det er ikkje langt att til stølen Grønrimb. Frå Grønrimb er det fire andre ruter ned att til hovudvegen. Det er også umerka sti austover mot Daurmålsdalen.

Råd for turen

- Ta med mat, drikke og vindtette klede.
- Du bør ha fjellstøvlar, men har det vore tørt ei stund kan du også bruke joggesko.
- Mobildekning er god på det meste av turen.
- Vi anbefaler kart og kompass, ev. GPS.
- Det er bandtvang 1. april – 20. august.
Det er forbode med open eld i skog og mark 15. april - 15. september.
- Til fots kan du ferdast fritt i utmark, men ver varsam og ta omsyn til dyr og fuglar, og til naturen elles. Ikkje kast søppel.
- Turistinformasjonen kan gi opplysningar om fiske og kjøp av fiskekort.

English version:

Starting point/parking:

Follow the road, going south from Jondal centre. After about 5.5 km take the first road leaving to the right at the roundabout. After another 10.1 km you come to Kysnesstranda. On the left-hand side of the road, by the Øykhagen housing estate you can find the information board and hiking signs marking the route to Grønrimb. Turn off onto the forest road. If continuing by car there is a fee (toll) asked. Payment by cash only. After about 1.5 km there’s a sharp bend to the right and a good car park on the left. Parking at own risk. You will find the hiking sign showing the route to Grønrimb.

Description of the hike:

The hike starts on the farm track (which is not marked) and goes 1.5 km up the hill. At the end of the farm track, you continue on a good but partly marshy woodland track. After reaching the tree line the terrain flattens out. The hike comes to a marsh area (Storemyr) and the markers show the route across the marsh. If you don’t have waterproof footwear, it might be better to choose the right side of the marsh. You arrive shortly at a small lake, Vesla Raunlivatnet. The path continues along the lake until it meets with another path. (Here you can choose hiking down to Grotnes.) Continue towards Grønrimb. This will bring you down to Stora Raunlivatnet, which is not far from Grønrimb. There you can choose to move on to four other hikes. (All these have information boards at the main road.) There is an unmarked path going eastward.

Season

May – October/November.

Hiking advice

Bring food, drinking water and windproof clothing.

We advise you to use hiking boots. If it’s been dry weather for a while, you could use trainers/sneakers.

We recommend that you bring a map of the area and a compass, or a GPS.

Good cell phone signals covering most of the hike.

Dogs must be always kept (by law) on a leash between April 1 and August 20.

Open fire is prohibited in the hills and woods between April 15 and September 15.

You are free to walk anywhere in the hills and mountains. Take care of the nature and show special consideration to all wildlife. Please do not litter.

Ask the Tourist Information regarding angling/fishing and the purchase of fishing permits.

Adkomst med egen bil

Følg vegen sørover frå Jondal sentrum. Etter ca. 5,5 km kjem du til ei rundkøyring. Ta første veg til høgre i rundkøyringa, og køyr 10,1 km til Kysnesstranda. Ved hovudvegen og Øykhagen bustadfelt finn du infotavle og turskilt mot Grønrimb på venstre sida. Ta av her, på skogsbilveg. Har du bil er det avgift for å køyra denne vegen (kontant betaling). Etter ca 1,5 km er det ein krapp sving til høgre og god parkeringsplass til venstre. Parkering på eige ansvar. Her er det også skilta til Grønrimb.

Adkomst med kollektivtransport

Buss frå Jondal til Årvikstrand, gå av på Kysnes
Annonse