Høyholmen i Tanamunningen naturreservat

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,9 km
  1 time
  Turen går tur/retur samme vei
 • Sesong
  Mai - okt

Tanamunningen naturreservat er et naturreservat i Tana kommune, Finnmark. Naturreservatet omfatter et elvedelta ved Tanaelvas utløp, og har siden 2002 status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler. Høyholmen er et kjent sted for fuglekikking i naturreservatet. Enkel adkomst med bil, ca 3 km fra hovedveien (fv 890). Høyholmen er vel mer en naturperle enn en gåtur, men hvis du spaserer langs veien, og i fjæra der det er mulig, vil du tur retur fra høyholmen få deg en tur på flere kilometer i enestående natur- og fugleliv. Se opp for flosjø og at du ikke går deg fast når vannstanden stiger !

Forøvrig; Ved Austertana ligger Varangerhalvøyas høyeste fjell, Stangnestind 724 moh. Det nordligste punktet for den skandinaviske bjørkeskogen ligger i Austertana. I Austertana ligger Norges lengste sandstrand. Den strekker seg fra Leirpollnes til Rødberget (13km)

MER TEKST OG FOTO VIL KOMME, inntil videre - fra wikipedia:

Reservatet ble opprettet i 1991 for å ta vare på et stort og særpreget deltaområde med internasjonal betydning som raste- og oppholdsområde for våtmarksfugl. Området omfatter Nord-Norges største sammenhengende strandenger og en interessant elvestrandvegetasjon.

Under hver flom transporterer Tanaelva store mengder løsmasser som avsettes i sandbanker ned mot munningen. Tanamunningen er det største deltaområdet i landet som ikke er påvirket av større inngrep, og det mest dynamiske av slike system i Norge. Deltaområdet har stor næringsproduksjon og brukes til myting, overvintring og som rasteplass under vår- og høsttrekk av en rekke arter våtmarksfugler. Det er registrert 19 andearter, 5 gåsearter, 22 vadefuglarter, 14 måsefuglarter og flere andre våtmarksfugler. Særlig er området viktig som rasteplass for laksand. Det er registrert inntil 27.000 individer på én gang; hanner som trekker til Finnmarkskysten etter parring, og som samles i Tanamunningen før trekket sørover.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Bil, eller buss fra Tana Bru eller fra Båtsfjord/Berlevåg. Avkjøringen til Høyholmen er skiltet ca 37 km nordover fra Tana bru, langs østsiden av Tanaelva.

Adkomst med kollektivtransport

www.snelandia.no
Annonse