Hausskartuftene frå Stokksel

Annonse

Om turen

Vegskildring: ta av frå Fylkesveg 13 mot Granvin og køyr til venstre forbi Kjerland Gardsbutikk og ned ein liten bakke.Sving deretter skarpt opp til venstre mot Tveito i ca 3 km. Ta av til høgre der vegen deler seg. Du skal ikkje køyre rett fram som er opp til Tveito.Det er grusa bilveg opp til Stokksel og ein kan køyre opp om ein ynskjer.Her er det bompengar - 50 kr. Vi oppmodar folk om å gå den fine, bratte vegen opp til Stokksel for å få ein lengre tur.Følg vegen til endes og hald midterste veg. Ta av slakt mot venstre. Nedste vegen går til ein parkeringsplass og herfrå kan du gå til Ingebjørgnuten og Oksen. Du kan parkere her inne på merka plass.Øvste vegen går til dei andre stølane på Stokksel.Det er eit stort flatt område. Du skal gå til endes og inn mot skogen der det er ein sti. Du går eit lite stykke på skogsveg før du tar mot Vallavik og Dalsete og følgjer den stien i om lag 50 m.

No tek du av til venstre ved skiltet Hausskarstuftene. Her er det ein brattare men tydeleg sti oppover. Du følgjer stien til du kjem til ei stor myr Hausskarsmyra og der går stien vidare inn i skogen opp mot venstre. Du kjem snart opp til Hausskartuftene og ein kan tydeleg sjå dei gamle tuftene etter stølshusa. Turkassa heng inne i eine tufta.

Turtips1: Ta videre mot høgre ved tuftene og opp mot Skaret 808 moh. No kan ein sjå dei to vardene i himmelsynet. Følg den merka stien heilt opp til varden/ vardane.

Turtips 2: Gå evt.frå Skaret og vidare ned til Fuglavatnet og kom deretter ned til Måvotno og Tveito. Dette er ein flott rundtur. Du kan gå frå Tveito og ned til parkeringsplassen i krysset opp til Stokksel, om bilen står parkert der.

Turtips 3: Gå evt.frå andre sida av Stokksel via Nonfjellet og forbi Nonfjellshytta og vidare til Ingebjørgnuten og Oksen. Begge rutene er merka.

GOD TUR!

Slik kommer du deg dit

Annonse