Fottur langs Kolbeinvatnet

Legg til huskeliste
Annonse

Ein lett tur med mininal stigning. På T-merka rås eller anleggsveg til Kolbeinreset, vidare langs vatnet. Kolbeinvatnet er eit av ialt 5 vatn som er regulert, så vis forsiktigheit om vinteren.

...

Adkomst med egen bil

Utgangspunktet er ved ei utviding på Geirangervegen (Rv 63) ca 4 km fra Geirangerkrysset.
Annonse