Gjevlekollen-Knausen

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse

Turen går fra Delekant på Blåmerket sti. Denne turen er 4,7 km. og går via Skjærsvannet. Etter 2,9 km. er det et kryss der det er mulig å gå til Gjevlekollen via Gampetjern på en nymerket sti eller følge den opprinnelige stien som nå er merket om langs myrområdet ved Skjærsvannet for å unngå de våteste partiene. Den nymekrede stien via Gampetjer...

Adkomst med egen bil

Delekant er et kryss på Vestsideveien i Lier. Følg veien noen 100 meter mot Sylling. På venstre side er det merket tursti. Hvis man velger å gå til Sagaveien kommer man inn på en skogsbilvei med bom i enden. Rundturen blir lang.

Adkomst med kollektivtransport

Buss 63 fra Drammen til Sylling.
Annonse