Gjevlekollen-Knausen

Publisert av privatperson

Gjevlekollen-Knausen

Turen går fra Delekant på Blåmerket sti. Denne turen er 4,7 km. og går via Skjærsvannet. Etter 2,9 km. er det et kryss der det er mulig å gå til Gjevlekollen via Gampetjern på en nymerket sti eller følge den opprinnelige stien som nå er merket om langs myrområdet ved Skjærsvannet for å unngå de våteste partiene. Den nymekrede stien via Gampetjern gjør det mulig å gå en rundtur om Gjevlekollen. På Gjevlekollen vil det snart være mulig å nyte utsikten i en nybygget "Gapauk". Videre kan man gå til Knausen og returnere eller gå helt til Sagaveien der man kan fortsette til Eiksetra.

Turen fra Delekant til Gjevlekollen er godt merket for å kunne brukes til trugetur om vinteren.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Delekant er et kryss på Vestsideveien i Lier. Følg veien noen 100 meter mot Sylling. På venstre side er det merket tursti. Hvis man velger å gå til Sagaveien kommer man inn på en skogsbilvei med bom i enden. Rundturen blir lang.

Adkomst med offentlig transport

Buss 63 fra Drammen til Sylling.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.