Den Trondhjemske postvegen Sjøholt-Ørskogfjellet

Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende fottur
  • 10,8 km
  • 3 timer
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 686 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - okt

Ei strekning av den Tronhjemske postvegen, Sjøholt- Ørskogfjellet.

Utgangspunktet ved Ørskkog kyrkje, langs Elvestien. Ein krysser Ørskogelva ved Steinholtbrua og føl gang og sykkelvegen over Lande til boligfeltet Pine. Der tek ein opp bakken og inn på trasen som går over innmarka på garden Gjerde. Postvegen går paralelt med E39 (Ål...

Adkomst med egen bil

Utgangspunkt for turen er ved Ørskog kyrkje. Fri parkering.
Annonse