Svanestien

Legg til huskeliste
Annonse

Stien går langs Kusandråka og Rossholmråka, som er de østlige elveløpene av Glomma ut i Øyeren. Fra stien og fulgletårnet (nytt tårn bygges i 2019) ser man ut på øyene og våtmarksområdene. Turen er merket fra Søndre Bjanes. Skiltene har svane-symbol. Alternativ rute langs grusvei til Fugletårnet.

...

Adkomst med egen bil

Følg Jahrenveien fra Fet kirke 1,7 km sørover til stabburet på Søndre Bjanes. Parkeringsplass på Søndre Bjanes der Jahrenveien slutter.

Adkomst med kollektivtransport

Buss 480 til stoppet Riddersand. 2,1 km å gå til startpunktet.
Annonse