JÅMSFJELL I FYRESDAL

Legg til huskeliste
Annonse

Rute nr 35 Jåmsfjell-936 moh*
Fylg raudmerka løype frå Birte til eit stykke oppe i lia. Den blåmerka løypa tek av frå den raude rett opp ei lita li, etter eit lite myrdrag der stien går. Ver merksam på dette skiljet. Når du kjem opp på neste platå opnar dalen seg og det er lett å...

Adkomst med egen bil

Tak av FV 355 ved krysset mot Birtedalen.Frå RV 401 i Løkjedalskrysset, Øvre og Nedre Birtedalen, køyr mot Øvre Birtedalen ca. 4 km. Tak til venstre over brua, hald retning mot Birte. Parkering heilt i sørenden av Birtevatn ved Birte.
Annonse