MOLAND KULTURMINNELØYPE , sentrum.

Legg til huskeliste
Annonse

Når ein går Kulturminneløypa kan ein velje om ein vil gå heile løypa, Folkestadbyen + rundløypa om Saukro og Bryggeparken, eller bare ein av sløyfene. Heile turen tek i underkant av ein time i alminneleg turtempo. Turen er lett å gå og stiller ikkje særlege krav til fottøy- den eignar seg godt for både barnefamiliar og eldre. Store delar av løyp...

Adkomst med egen bil

Kulturminneløypa har utgangspunkt i Fyresdal sentrum.
Parkering og start i Folkestadbyen v/Bygdetunet Øyskogen.

Adkomst med kollektivtransport

Buss frå Seljord i retning Fyresdal.

Annonse