Legg til huskeliste
Annonse

Visttindan er noen av de mest markante toppene i Lomsdal-Visten. Vistkjerringa rager høgest med sine 1239 meter.

Fra Stormoio følger du bratt, skilta sti oppover langs Trolldalsbekken. Videre på sørsida av Småtjønnan. Fra Sirijordsaksla tar du vestover. Vardinga går litt nord for ryggen, men det er også fint å følge ryggen vestover (dette ...

Adkomst med egen bil

Følg skilting mot flyplass fra E6 i Mosjøen. Fortsett videre sørover (totalt ca 16 km) og følg skilting mot Eiterådal. Fortsett på skogsbilvegen etter Holmen gård, ved brua østover fortsetter du rett fram (skiltet Stormoio) 1 km.
Annonse