Vistkjerringa

Publisert av: Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Krevende
 • Lengde og varighet
  8,5 km
  9 timer
 • Sesong
  Jul - sep

Visttindan er noen av de mest markante toppene i Lomsdal-Visten. Vistkjerringa rager høgest med sine 1239 meter.

Fra Stormoio følger du bratt, skilta sti oppover langs Trolldalsbekken. Videre på sørsida av Småtjønnan. Fra Sirijordsaksla tar du vestover. Vardinga går litt nord for ryggen, men det er også fint å følge ryggen vestover (dette gjelder særlig tidlig/seint i sesongen da det kan være svært glatte partier nord for ryggen). Følg ryggen fra nordøst opp til toppen. Fra Vistkjerringakan du fortsette sørover til Litlskardtind (1182).

Holmen gård tilbyr overnatting. Det er fint å telte både ved Stormoio og Småtjønnan.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Følg skilting mot flyplass fra E6 i Mosjøen. Fortsett videre sørover (totalt ca 16 km) og følg skilting mot Eiterådal. Fortsett på skogsbilvegen etter Holmen gård, ved brua østover fortsetter du rett fram (skiltet Stormoio) 1 km.
Annonse

Publisert av

Lomsdal-Visten nasjonalpark/Njaarken vaarjelimmiedajve