Moiseberg kulturminneløype i Fyresdal

Legg til huskeliste
Annonse

Moisesberg Gruvefelt.
Eit eineståande gruvefelt i europeisk gruvesamanheng
1541 – 1549
I Fyresdal kan du nå oppleve ein spennande historie om Moisesberg gruveområde i Fjellgardane som i 1990-åra vart undersøkt av Norsk Bergverks­museum under leiing av forskar ...

Adkomst med egen bil

Frå Fyresdal sentrum køyrer ein FV 355 nordover til Veum. Ta til venstre på FV 405 til Fjellgardane (Fjellgardsvegen) og køyr ca.15 km til Aslestad. Vidare 1,5 km på merka privat veg til parkeringsplass for Moisesberg kulturminne¬løype. Kartreferanse: 32V 0436747 6576153.
Annonse