Korttur til fugletårnet i Fokstumyra naturreservat i Dovre

Legg til huskeliste
Annonse

Fokstumyra:

Fokstumyra på Dovrefjell i Dovre kommune er Norges første naturreservat og ble vernet så tidlig som i 1923. Området ligger ca 950 moh, består av myr og våtmark, og er et svært viktig område for våtmarkfugler, både trekkfugler og hekkende fuglearter. Her kan du oppleve sjeldne fuglearter som myrhauk, blåstrupe,...

Adkomst med egen bil

Følg E6 mellom Dombås og Hjerkinn til Fokstugu Fjellstue, om lag 10 km fra Dombås. Følg skilt til Fokstumyra naturreservat ved avkjøringen på E6, rett sør for fjellstua. Parkeringsplassen ligger ved Fokstua stasjon ca 600 meter nedover grusveien forbi garden.
Annonse