Jorra trail

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
  • Middels krevende sykkeltur
  • 13,6 km
  • 1 t, 30 min
  • Rundtur
  • 227 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - sep

Her får du variert og morsom terrengsykling i Altadalen – en runde som brukes av mange. Løypa går både gjennom skogsområde og langs Altaelva. Den første delen går gjennom bar- og løvskog langs skogsveier, kuperte og smale stier og langs lysløypetrasèen. Langs elva er underlaget stort sett sand og stein.

Følg stien innover i skogen. I lysløypa vender du sørover mot Eiby. Lysløypa følges ca 3 km til en høypentledning. Her følges tydelig skogsvei til venstre. Du krysser asfaltert internveg (Skillemoveien) og etter nok en stund langs sti krysser du riksveg 93.

Følg stien på motsatt side videre – mot Jøraholmen. Følg asfaltert veg mot høyre – og igjen til høyre på første stien. Du vil møte strømgjerde for husdyr. Gjerdet skal holde dyra inne - ikke turfolk ute – så hopp over eller kryp under.

Følg stien nedover Eibyelva og videre til Altaelva. Når du nærmer deg campingplassen 8Strand camping) følger du stien som tar deg inn mot boligfeltet og mot Øvre Alta skole. Herfra kan du følge veien tilbake til startpunktet.

Adkomst med egen bil

Fra Alta sentrum, vestover mot avkjøring E 45. Følg denne sydover til Øvre Alta. Følg skilting vestover til Alta folkehøgskole. 3 infotavler viser vei til ulike turmål på venstre side av veien.
Annonse