Sykkeltur "Dovrebygda rundt" fra Dombås

Legg til huskeliste
Annonse

Om turen:

Denne flotte sykkelturen på ca 27 km går gjennom deler av Dovre kommune. Her er den beskrevet som en rundttur med start fra Dombås, men du kan starte hvor som helst underveis. Sykkelturen kan også sykles motsatt vei av beskrevet. På turen kan du oppleve det frodige kulturlandskapet med gamle gårder og dyr på beite, og du kan nyte utsikten over fjell og bygd. Du sykler for det meste på rolige asfaltveier i dalsidene og i dalbunnen.

Veibeskrivelse:

Trill ut fra Dombås sentrum, på lokalvei forbi Felleskjøpet og drøyt 1 km sørover Dombåsbakken på gang- og sykkelveien langs E6. Der denne slutter, ta til venstre opp Fv491/Øverbygdsveien, som følger østsiden av dalføret sørover. I starten en god stigning, men veien flater ut, og etter hvert går det nedover mot Dovre tettsted. I veikrysset ovenfor tettstedet tar du til høyre over jernbanebrua og ned bakken. Ta til høyre i krysset og trill forbi Dovre kommunehus. I tettstedet finner du en nærbutikk og Jetta kafeteria. Fortsett videre på lokalveien forbi Dovre kirke og frem mot E6. Ta gangveien under E6 og bort til Toftemo Turiststasjon. Følg så Fv497 Vestsidevegen over elva og videre nordover langs vestsiden av dalen frem til veikrysset ved Dombfossen. Ta til høyre over brua og opp den relativt bratte 1,8 km lange stigningen mot Dombås. Her er det lov å trille!

Dovrebygda rundt har noen bratte stigninger, men også lange utforkjøringer. Aktive syklister klarer turen på under 1,5 time uten pause, mosjonister kan beregne 2-2,5 timer. Bruk gjerne mer tid, så får du sett mer av den vakre bygda!

Har du fortsatt mye krutt i beina ved Dombfossen, ta til venstre på Vestsidevegen frem til Brustugu-krysset. Der tar du til høyre over brua mot Jora/E136. Kryss veien forsiktig og fortsett på gang- og sykkelveien østover langs E136 mot Dombås. Denne ekstra sløyfen gir ca 12 km på sykkelcomputeren.

Se underveis:

Budsjord gard - gammelt og fredet gardsanlegg fra 1700-tallet : www.budsjord.no

Dovre kirke: www.kirkesok.no

Adkomst med egen bil

Sykkelturen Dovrebygda rundt kortløype, slik den beskrives her, starter på Dombås i Dovre kommune. Men siden dette er en rundtur, kan du starte hvor som helst langs den beskrevne traséen. Det er gode parkeringsmuligheter på Dombås og i Dovre sentrum. Begge stedene ligger tett på E6 mellom Oslo og Trondheim.

Adkomst med kollektivtransport

Det går tog til Dombås (Dovrebanen).
Annonse