Labbeløype - Frydenbergdammen via Strøtvet utfartsparkering til Klopptjern

Legg til huskeliste
Annonse

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Denne labbeløypen begynner fra Frydenbergdammen og følger gjerdet langs Strøtvet kolonihage til utfartsparkeringen ved Strøtvet. Derifra følger løypa Fagerhøyveien bak Strøtvetblokkene, videre rundt Strøtvetåsen og forbi Klopptjern.

Labbeløypa...

Adkomst med egen bil

Strøtvet utfartsparkering

Adkomst med kollektivtransport

Buss til Tord Pedersens gate 83
Annonse