Myklebustdalen - Stardalen

Publisert av privatperson
Annonse

Om turen

Dette er ein lett og fin tur på ca 10 kilometer. Ein starter ved grind ca 200 meter fra dyrka marka i Myklebustdalen. Der er plass til fleire biler. Første del av turen går på traktorveg inn til Myklebuststøylen, vidare på rås. Turen går gjennom dalen med brattefjellsider på begge sider. Dalelva på Myklebustsida og Veitebergelva på Stardalsida er stor av alle sideelvane. I vatna ein passerer er der fisk. Husk å løyse fiskekort.
Ein passerer Gamlestøylen, Skitnevatnet, Kalvehuset, Reinevatnet, Bakkestøylen og kjem ned på traktorveg som går ned til Veiteberg.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Ta av til Fv 693 Myklebustdalen ved Byrkjelo. Køyr heilt i enden av dalen og forbi siste husa. Ca 200 meter etter dyrka mark er der plass til å parkere.
Dette turforslaget er laget og publisert av en privatperson. UT.no er ikke ansvarlig for feil eller mangler i turforslaget, og kan ikke bli holdt ansvarlig for skader eller situasjoner som måtte oppstå hvis du følger denne turen.
Annonse