Tjørnafjell - Jørstadvatnet

Publisert av: Kvam Turlag

Tjørnafjell - Jørstadvatnet

Rundtur til Tjørnafjell og Jørstadvatnet med utgangspunkt i Sælesete. Turen kan og gåast frå Sjusete.

For beskrivelse av ruta til Tjørnafjell og frå Jørstadvatnet sjå turbeskrivelse for desse turmåla på ut.no.

Frå Tjørnafjell tek ein seg nordover ned mot raud hytte og Myklavatnet. Ein kjem seg ned dei fleste stader, men lyt gå litt fram og tilbake for å ta seg ned frå dei ulike niva/hyllene. Frå hytta er det sti ned til utosen på Myklavatnet. To elever renn ut frå vatnet mot Kalderassen. Lettast å vada fyrste heilt i utosen. Over hovudelva er det mogleg å hoppe for dei mest spretne, elles anbefalar me å vasse. Frå utosen ligg dei ei steinrekkje innover vatnet slik at ein endar tjue meter inn i vatnet før ein når motsett side. Ved lite vassføring vil ein kunne gå tørskodd, men som regel må ein rekne med å bli blaut på beina. Vidare tek ein seg opp i skaret rett aust for utosen og nedatt til Svartavatnet.Her går ein på sti forbi eit lite tjørn til øvste Jørstadvatnet og rundar dette og fortset på mindre tydleg sti mellom dei to Jørstadvatna. KKK posten er plassert på Grønsete litt nordaust for øvste Jørstadvatnet, og det er merka med enkelte raude stikker.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Sjå Tjørnafjellet eller Jørstadvatnet.