Fottur langs flyktningeruta Spiker'n mot Sverige 

Publisert av: DNT Finnskogen og Omegn
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  38,6 km
  2 dager
  En vei
 • Sesong
  Apr - okt

Spiker'n går fra Namnå i Grue til Sverige over Baksjøberget ved grenserøys nr 90. Ruta ble aldri oppdaget, og ble brukt til krigens slutt.

På Finnskogen møter du bølgende, skogkledde åser med elvedaler, store og små innsjøer og myrområder. Hele veien kan du finne gamle kulturminner fra finneinnvandringen fra midten av 1600-tallet. Ennå i dag kan du se den skogfinske kulturen i byggeskikk, kulturminner og geografiske navn.

Ruta går stort sett i skogsterreng, over åser og myrområder. Det er flere overnattingsmuligheter underveis. Bjørsjøtorpet, Grusetsætra og Konttorpet gapahuk. I tillegg kommer en rekke flotte muligheter for telting.

Ruta er blåmerket med et spikersymbol. Merkingen er varierende, fra god til uoversiktlig, så bruk av kart og kompass er viktig.

Underveis langs ruta kommer man til flere flotte utsiktspunkter. Den mest spektakulære ustikten får du ved Maliskjæra Naturreservat. Fra Grøsetsætra følges stien over de gamle vollene og nordover til vi kommer til skilt med pil til utsiktspunkt. Det er ca 100m ned til punktet som gir fenomenal utsikt over Rotnedalen. Denne avstikkeren anbefales!

Vær obs på at stien videre østover etter Grusetsætra krysser Rotna og det må vades på to steder. Ved høy vannføring i Rotna om våren anbefales ikke dette, og ruta bør da legges nordover veien, over brua noen km lenger nord, og så sørover veien på andre siden til man igjen treffer blåmerket sti. Ved normal eller liten vannstand anbefales vade-alternativet. Første vadested er etter ca 900m, og er i utløpet av et lite tjern. Dette var tidligere elveløpet til Rotna, men ble flyttet østover pga. tømmerfløtingen. Det neste vadestedet er 100m lenger øst, og her krysses Rotna elv. Forsøk å vade fra blåmerke på ene siden til blåmerke på andre siden så nære utløpet som mulig. Her er gras på bunnen som er godt å trå på. Begge vadestedene er ved normal vannstand neppe mer enn 50 cm dype.

Se en mer detaljert rutebeskrivelse i lenkene for Namnå - Bjørsjøtorpet og Bjørsjøtorpet

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Tog fra Oslo til Kongsvinger. Buss til Namnå/Svullrya. Det er liten mulighet for offentlig transport på Finnskogen, søk nærmeste tettsted.
Annonse