Frogn vgs - Stubberudtjernet (Frogn kommune)

Publisert av: Frognmarkas Venner
Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  5,8 km
  2 timer
  En vei
 • Sesong
  Apr - okt

Turen starter fra parkeringsplassen ved Frogn videregående skole. Her er det pendlerparkering, og på skolens parkeringsplass er det lovlig parkering på ettermiddager og i helger. Du går østover og ned til fotballbanen og videre bort til Oppegårdstjernet. Du følger tjernet på nordsiden og går forbi furumoer og svaberg med både fiske- og bademuligheter. I tjernet er det abbor og gjedde. I stidelet nord for tjernet tar du av mot Breimåsan. Her startet Froen Torvstrøinteressentselskap i 1895 produksjon av torvstrø til fjøs. Torvdriften opphørte ut på 1950-tallet, da det ble forbud mot bruk av torv i fjøs. Støvet fra den tørre torven forurenset melken, da det ble melket i åpne bøtter. Breimåsan er full av insekter og amfibier og én og annen orm. På veien videre nordover passerer du husmannsplassen Bjerkebråten. Den ligger på nordsiden av stien rett før du kommer til rodeveien mellom Holt gård og Økern gård. Følger rodeveien nordøstover. Etter noen hundre meter kan du stikke nedom Limtjern som nesten er gjengrodd. Her finner du multer og tranebær. Multene er gjerne modne første uka i juli. Du går tilbake til hovedstien og fortsetter til Teipa. Her følger du skiltingen nordover. Igjen gjør du en avstikker, denne gangen til det idylliske tjernet Krøkle. Tjernet har navn etter Norges minste laksefisk. For dem som vil sjekke om vannet lever opp til navnet sitt, foreslår vi at du tar med fiskeutstyr. Området er rikt på tyttebær, tranebær, multer og blåbær. Du går videre nordover, og turen ender på Stubberudtjernet som er et myrtjern. Myrene dannes i fuktområder der det foregår en langsom anaerob nedbryting av planterester. Disse bygger seg over tid opp i tykke lag. En kan lese prøver av myra som et historisk, botanisk dokument ved å undersøke pollen, frø og planter fra tusener av år tilbake i tid. Ved nedbryting av torv dannes humus og humussyre, noe som gjør vannet surt og farger det brunt. Surt vann råtner sakte. Derfor valgte vikingene myrvann som drikkevann på sine lange båtferder. Myr forhindrer flom ved at den magasinerer vann og fungerer som demper ved sterk nedbør. For å gjøre turen enklere og mer innholdsrik anbefaler vi deg å kjøpe turkartet og turboka vår. Overskuddet av salget går uavkortet til rydding, merking og skilting av stier og skiløyper i Frogn. Støtt oss gjerne ved å tegne medlemskap i Frognmarkas Venner.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Via: Frogn vgs eller Stubberudtjernet parkering
Annonse