Historisk vandring på Asak

Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Fottur
  Passer for rullestol
 • Gradering
  Enkel
 • Lengde og varighet
  2,2 km
  1 time
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Hele året

Gudleivs vei på Asak, i Lillestrøm kommune er en vei som er oppkalt etter Gudleif Asaker, en lokal storbonde som levde på Asak på 1300-tallet og som fikk bygd det som i dag kjennetegnes som Asak kirkeruin. Denne kirken brant en gang på 1500-tallet.

Selve turen starter ved skihytta på Asakmoen som ligger i Flaenveien. Derfra følges et gammelt veifar som går langs med sandtaket og ned til gravhaugfeltet fra vikingtiden med noen få intakte graver, men de fleste er ødelagte. Det er også spor etter flere hulveger der. Skedsmo historielag har satt i stand deler av området, slik at besøkende lettere kan gå mellom gravhaugene. Historielaget har også satt opp informasjonsskilt om gravhaugfeltet fra vikingtiden ved skihytta på Asakmoen.

Etter å ha passert gravhaugfeltet fra vikingtiden kommer man til det private gravstedet for familien Heiss som bodde på Mellom Asak på begynnelsen av 1800-tallet. Derfra går turen langs med Gudleivs vei til Asak kirkeruin. Flere steder langs Gudleivs vei er det flott utsikt utover landskapet. Store deler av tidligere Skedsmo kommune er synlig langs veien, man kan se helt til Lillestrøm by blant annet. Tilbaketuren til skihytta på Asakmoen går delvis langs Gudleivs vei og Flaenveien.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Det er gode og avgiftsfrie parkeringsmuligheter ved skihytta på Asakmoen.

Adkomst med offentlig transport

Ja
Annonse