Galtneset natur- og kultursti

Legg til huskeliste
Annonse

Stien starter ved Setran Opplevelsesgård (tidligere Galtnessætran), som var seter under Galtneset på 1700-tallet. Stien følger stort sett den gamle markaveien (handelsveien) til Galtneset (2,0 km), som var et viktig handelssted i Opløfjordens rike sildefiskeperioder (1880 – 1950).

Like ovenfor Galtneset finnes Norges største samling av mer enn 100 jettegryter. Disse ble dannet under istiden for ca. 10 000 år siden, og framstår i dag som en verdifull geologisk severdighet. Du finner infotavle både ved jettegrytene og i Galtneset. Siste halvdel av stien er en rundløype. Du kan velge enten å gå opp til jettegrytene fra Løvikmyra (0,7km) , for så å gå ned til Galtneset via Galtnesvika (0,6km), eller gå direkte til Galtneset (0,6km). Det beiter sauer i hele området i sommerhalvåret, så husk båndtvang. Stien er delvis fuktig, glatt og med stigning. All ferdsel på eget ansvar.

JETTEGRYTER
I dette fjellpartiet av Storhaugen (Galtnesfjellet) finnes det over 100 jettegryter i forskjellige størrelser og fasonger, som er Norges største samling av jettegryter. Jettegrytene ble dannet under istiden for 10 000 år siden, ved at vann og løsmasser ble satt under høyt trykk og bevegelse under isbreen i forbindelse med issmelting. Berget kan være glatt, så vær forsiktig. All ferdsel på eget ansvar. God oppdagelsesferd!

Med båt i Opløfjorden kan du også oppleve jettegryter i sjøkanten. På Stor-Brandtsøya var det en stor jettegryte som sikret fiskerbondebruket på øya tilstrekkelig drikkevann. Fra jettegrytene kan du velge å gå ned til Galtneset via Galtnesvika (0,5km), eller gå til Setran (2,1km).

GALTNESET
Gården Galtnes (fra gammelt Galtvig) er meget gammel. Funn av dyregrav og gravhaug tyder på menneskelig aktivitet og besetting i førkristen tid. Den første kjente bruker var Iffuer Ericsen i 1559. Med god og rommelig havn og fiskerike Opløfjorden og Folla, var næringsgrunnlaget godt på tross av lite dyrka mark. Gården hadde egen seter(Galtnessætran). Rundt 1900 var det fisk- og sildehandel i Galtneset. Fra 1920 til 1958 hadde Opløfjorden Samvirkelag tilhold her. Opløfjord Samvirkelag hadde på denne tiden filial i Hagavika ved Kolvereid… Det var også brygge, dampskipskai og poståpneri.

Galtneset er i dag en flott fritidseiendom. Opplevelsesgården Setran skjøtter kulturlandskapet her i sommerhalvåret ved hjelp av husdyr av rasen Grå Trøndersau. Det er 0,5 Km til jettegrytene via Galtnesvika mot vest. Korteste veien til Setran er østover via Staggavika (2,0km)

Adkomst med egen bil

Parkering ved Setran Opplevelsesgård
Annonse