Åsmarka i Ullensaker

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 23,1 km
  • 5 t
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 634 høydemeter totalt
  • Sesong: Mar - nov

Åsmarka ligger øst for Rambydalsvegen og grenser til turområde Langelandsfjellet/Rambydalen og til Åsmarka Sør.

Åsmarka er et skogsområde med mange gode stier og ferdselsårer, fjellrabber og myrer innimellom. Viktige kulturminner er Skinnfellholtet ved Flatby - gravhauger fra jernalder. Det særpregne med disse gravfeltene er at de inneholder avlange gravhauger - såkalte langhauger. Disse er mer sjeldne enn rundhaugene, og kan i hovedsak føres tilbake til perioden yngre romertid (0-200 e.Kr) til vikingtid (ca. 800-1000 e. Kr).

På Skinnfellholtet er det i dag ni gravhauger, hvorav fire langhauger. I to av disse er det funnet gjenstander som smykker, tekstilredskaper og vakkert dekorerte bronsenøkler. Det var rike kvinner som ble begravet her i jernalderen.

Obs; Stien er lagt om mellom Keisebakken og Stordammen pga. byggevirksomhet - følg piler og blåmerking.

Adkomst med egen bil

Lett adkomst fra boligområdene på Ekornrud. Med bil via parkering i Rambydalen på opparbeidet plass. Adkomst fra Borgen, parkering på Borgen skole
Annonse