Labbeløype Gamlegrendåsen Nord- Stertebakkeganga

Publisert av: Kongsberg og Omegns Turistforening 
Annonse

Om turen

Litt oppe i Stertebakke finnes Labbeløype-skiltet, som viser vei oppover. Her starter Stertebakkeganga, som er den lengste av byens bevarte fegater, med staselige steingjerder langs begge kantene. Vi krysser Henckelsmyra på gangbro, og rett etter det tar vi av mot venstre.

På en lysning i skogen ligger Halling-låven, og innbyr til en pust i bakken. Her stod det tidligere et lite hus for en familie med 9 barn, ei ku og en gris. Løjja ble holdt i hevd til midt på 50 - tallet.

Turen går videre innover furuskogen, og deretter over et område som er snauhogd. Omsider havner vi ned på bilveien mot Aaskafeen. Vi tar mot høyre og følger vieien til en stor parkeringsplass. Herfra tar vi mot høure og passerer ridesenteret på Majorplass.

Vi går gjennom grinda, og her viser labbeløypeskilt oss at vi kan følge stien ut til Langkjennveien. Det er ca 1 km å gå på veien før vi kan ta Stertebakkeganga ned mot høyre tilbake.

Slik kommer du deg dit

Annonse