Labbeløype - Svensedammen til Stordammen

Publisert av: Drammen Kommune
Annonse

Om turen

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Denne labbeløypen starter fra utfartsparkeringen ved Sletta ved Konnerud stadion. Labbeløypa følger gangveiene langs Verkenselva til Stordammen.

Labbeløypa vil bli brøytet av en privat aktør etter avtale med kommunen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst

Utfartsparkeringen ved Sletta ved Konnerud stadion

Adkomst med offentlig transport

Det finnes flere busstopp i boligområdene rundt Konnerud stadion
Annonse

Publisert av

Drammen Kommune