Labbeløype - Svensedammen til Stordammen

Legg til huskeliste
Annonse

Labbeløyper er turveitraseer utenfor byggesonen som er tilrettelagt for gående om vinteren.

Denne labbeløypen starter fra utfartsparkeringen ved Sletta ved Konnerud stadion. Labbeløypa følger gangveiene langs Verkenselva til Stordammen.

Labbeløypa vil bli brøytet av en privat aktør etter avtale med kommunen.

Adkomst med egen bil

Utfartsparkeringen ved Sletta ved Konnerud stadion

Adkomst med kollektivtransport

Det finnes flere busstopp i boligområdene rundt Konnerud stadion
Annonse