Norge på langs med barn / Etappe 16.2 / Kautokeino – Olderfjord

Legg til huskeliste
Annonse
Etappe 16.2

Dette er andre del av sekstende og siste etappe av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Turen har en samlet lengde på 314 mil, og er tilpasset barn.

Denne delen av sekstende etappe går i Finnmark, og er på tjueto mil. Vi gikk her sommeren 2015 og brukte tolv dager, to hviledager medregnet. Barna var ti og elleve år.

Vi har i store trekk fulgt langruta E1. Det framgår av teksten der vi ikke har fulgt denne leden.


Dag 213, 19. juli
Kautokeino – Luossačahca, 33 km, 9 timer

Rutebeskrivelse
Fra Kautokeino sentrum på mindre vei langs vestbredden av Kautokeinoelva, forbi Det Samiske Nasjonalteatret og videre til Bredbuktnes. På kjerrevei og langs kjørespor til E93, som vi krysset. Herfra langs merket rute E1 til Mierojávri. Her mistet vi leden, gikk isteden 1 km langs E39, smal og svært trafikkert. Kom inn på leden igjen der gamleveien mellom Kautokeino og Alta tar av fra E39. Fulgte gamleveien og leden til Luossačahca.

Overnatting
Vi overnattet i telt i Luossačahca.


Dag 214, 20. juli
Luossačahca – Masi, 32 km, 9 timer

Rutebeskrivelse
Fra Luossačahca videre langs gamleveien mellom Kautokeino og Alta til sørenden av Biggejávri. Videre på kjerrevei eller kjørespor, fortsatt langs merket rute E1. Vi mistet igjen leden ved Goahtemaras og fulgte kjørespor ned til E93 2,5 km sør for avkjøringen til Masi, cirka 1 km lenger sør enn der E1 etter kartet kommer ned. Fulgte E39 til Masi.

Overnatting
Vi overnattet i campinghytte ved Masi Nye Turistsenter.


Dag 215, 21. juli
Masi – Valljegurra, 16 km, 6 timer

Rutebeskrivelse
Fra Masi Nye Turistsenter ned bratt bakke og langs vei og merket led E1 inn til Masi sentrum. Fulgte vei og led videre på bru over Kautokeinoelva og videre nordover langs elva. Så opp langs kjørespor og led vestover, til Jeageldievát. Tok av fra merket led E1 og gikk nordøstover på sti og langs kjørespor til Valljegurra.

Forsyning
I Masi er det matbutikk.

Overnatting
Vi overnattet i telt i Valljegurra, i liten bjørkeskog ved bekk.


Dag 216, 22. juli
Valljegurra – Kvislvannene, 22 km, 8 timer

Rutebeskrivelse
Fra Valljegurra langs kjørespor og sti til Hárreráhppát, hvor vi krysset i terrenget over til Kvislvannene og E1.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved det sydligste av de tre Kvislvannene.


Dag 217, 23. juli
Kvislvannene – Joatkajávri fjellstue, 6 km, 2 timer

Rute
Fra Kvislvannene langs merket rute E1 til Joatkajávri.

Overnatting
Vi overnattet på Joatkajávri fjellstue, også kalt Jotka Fjellstue. Dette er en av tre gjenværende Statens fjellstuer, som alle ligger på leden mellom Alta og Karasjok.


Dag 218, 24. juli
Hviledag

Etterforsyning
Reiste ned til Elvebakken i Alta og handlet matvarer for resten av deletappen. Fra Jotka 3,5 km med båt, så 36 km med bil. Samme vei tilbake, men gikk over fjellet, 5 km, i stedet for båt.


Dag 219, 25. juli
Joatkajávri fjellstue – Bojobeaskihytta, 10 km, 5 timer

Rute
Fra Joatkajávri fjellstue langs merket led E1 til Bojobeaskihytta. Hytta er på noen kart markert feil. Bojobeaskihytta ligger langs kjerrevei 430 meter i luftlinje nordover fra krysset mellom kjerrevei og sti.

Overnatting
Vi overnattet på Bojobeaskihytta, ubetjent DNT.


Dag 220, 26. juli
Bojobeaskihytta – Ruhkkojávri, 24 km, 7 timer

Rute
Fra Bojobeaskihytta på sti og kjørespor langs merket led E1 videre til Ruhkkojávri. Leden er ikke merket i Stabbursdalen nasjonalpark.

Overnatting
Vi overnattet i telt på odde 376 i nordenden av Ruhkkojávri.


Dag 221, 27. juli
Ruhkkojávri – Geinnodatgielas, 26 km, 10 timer

Rutebeskrivelse
Fra Ruhkkojávri på sti og kjørespor langs merket led E1 til Bastingammen, markert på kartet 1,5 km øst for Nuorttat Bastinjávri. Underveis vading av Stuora Návggastatjohka. Gammen var helt nedbrent, bare ovnen sto igjen. Ny og fin utedo intakt. På sti og led E1 videre opp på fjellet til Geinnodatgielas.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved Geinnodatgielas.


Dag 222, 28. juli
Geinnodatgielas – Bajit Goađehisjávri, 25 km, 10 timer

Rute
Fra Geinnodatgielas på sti og kjørespor langs merket led E1 til Bajit Goađehisjávri.

Overnatting
Vi overnattet i telt i vestenden av Bajit Goađehisjávri.


Dag 223, 29. juli
Bajit Goađehisjávri – Olderfjord, 26 km, 10 timer

Rutebeskrivelse
Fra Bajit Goađehisjávri på sti og kjørespor langs merket led E1 til
Skáiddejohmohkki og Jovnnajohka. Her forlot vi leden og gikk nordøst inn dalen mellom Fránssaoaivi og Máhteoaivi, og videre langs sydsiden av Gorsajohka til høyde 243. Gikk langs kjørespor ned bakkene og videre i terrenget til dam ved Syvvannselva. Klyving ned til dammen, over denne og på vei til E6. Langs E6 500 meter til E69 og Olderfjord.

Forsyning
I Olderfjord er det matbutikk.

Overnatting
Vi overnattet i campinghytte på Olderfjord Hotell Russenes Camping.


Dag 224, 30. juli
Hviledag
Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Kautokeino til Olderfjord, ender du opp 180 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 820 meter per tilbakelagte km.

Tredje og siste del av etappen går fra Olderfjord til Nordkapp og Knivskjelodden. Se «Nyttige lenker»

Adkomst med kollektivtransport

TIL Buss til Kautokeino FRA Buss fra Olderfjord
Annonse