Annonse

Om turen

 • Område
 • Type
  Sykkeltur
 • Gradering
  Middels
 • Lengde og varighet
  27,1 km
  3 timer
  Turen går én vei, fra A-B
 • Sesong
  Mai - okt

Turvegen går mellom to fjellstuer, Gargia og Solovuopme. Vegen har såpass god og enkel standard at turen er godt egnet også for barn, evt i sykkelvogn.

beskrivelsen her tar utgangspunkt med start i Gargia. Den starter med stigningen opp Gargialia og ut av tregrensa. Vegen bukter seg så langs viddeterrenget helt til Solovuopme fjellstue i Kautokeino kommune. Ved vannet Holgajavri deler vegen seg – men kommer sammen igjen lenger fremme.

Når den første stigningen er passert kommer du til ny tursti – mot Alta canyon. Underveis vil du se en rekke med steinvarder. Både vegen og vardene er fredet av Riksantikvaren. Retningsstakene ser ut som kors – men ble tidligere brukt som merking vinterstid. Det finnes flere informasjonsskilt underveis som forteller om historien til vegen.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Fra Alta sentrum må man kjøres mot vest langs E 6. Følg så E 45 sørover til Skillemo, ca 8 km. Rett syd for Skilemo kommer Gargiaveien til venstre, over Tangen bru. Følg denne ca 19 km til Gargia. Ved fjellstua går veien over til grusvei. Det er begrenset med parkering ved selve fjellstua, benytt gjerne andre steder til dette.

Adkomst med kollektivtransport

Ring- og skolerute går til Gargia fra Alta sentrum, sjekk snelandia.no.
Annonse