Setesdalsheiene på tvers fra Sirdal til Setesdal

Legg til huskeliste
Annonse

Setesdalsheiene på tvers - en tre- eller firedagerstur fra Donsen i Sirdal til Langeid i Setesdal
På denne tre- eller firedagersturen fra Donsen i vest til Langeid i øst kan man vandre fra hytte til hytte på gode, rødmerkede T-stier i Setesdalsheienes småkuperte og grønne heilandskap. På vandringen kan man overnatte på DNT...

Adkomst med egen bil

Med bil til Donsen Vest-Øst: Følg RV42 nordover fra Tonstad i Sirdal til kryss, -ta til høyre ved Solheim RV468 til P-plass på Donsen Øst-Vest: Kjør Rv9 til Langeid i Setesdal, med gode parkeringsmuligheter der. Parkeringsplass på Langeid brøytes om vinteren.

Adkomst med kollektivtransport

For fottur vest-øst:
Tog til Gyland og videre buss fra Gyland Stasjon til Tjørhom (Avreise fra Gyland Stasjon klokken 15.50 og videre avreise fra Tonstad klokken 16.20 mandag til fredag, korresponderer med buss fra Gyland Stasjon)
Det er mulig å avtale med minibuss om at den kjører helt opp til Donsen. I det tilfellet må man da vente til bussen har kjørt ferdig ruta.

Taxi fra/til Donsen: Telefon: 48 18 78 98 tonstad.taxi@gmail.com.
-
-
For fottur øst-vest
Tog til Kristiansand og videre buss til Langeid i Setesdal.
Etter endt fottur (øst-vest-traséen) ved Donsen, sørg for å forhåndsbestille taxi fra Donsen-Tjørhom (alternativt vider til Tonstad).

Taxi fra/til Donsen:
Telefon: 48 18 78 98
tonstad.taxi@gmail.com

Annonse