Norge på langs med barn / Etappe 3 / Snartemo – Ljosland

Legg til huskeliste
Annonse
Etappe 3

Dette er tredje etappe av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Totalt består turen av seksten etapper, med en samlet lengde på 314 mil. Turen er tilpasset barn.

Denne etappen går på Sørlandskysten og i Setesdalsheiane, og er på åtte mil. Vi gikk her sommeren 2010 og brukte ni dager, én hviledag og reise medregnet. Barna var fem og seks år.

Der vi har fulgt Turistforeningens ruter, har vi angitt rutekoden.


Dag 12, 22. juni
Oslo – Snartemo
Snartemo – Lygne, 10 km, 7 timer

Reise
Tog fra Oslo til Snartemo.

Snartemosverdet
På Snartemo kom vi forbi en liten minnepark med et veldig stort sverd, etter modell av et som ble funnet her i 1933, i en grav fra 500-tallet. Under krigen prøvde tyskerne flere ganger å få tak i dette sverdet, men klarte det ikke. Det var for godt gjemt, og de som visste hvor, holdt tett.

Barnevandrerstien
Forrige etappe fulgte vi Barnevandrerstien ned til Snartemo. I minneparken på Snartemo sto det skrevet:

Årene 1809 til 1910 er et mørkt kapittel i Indre Agders historie. Gårdene var oppdelte og små, barneflokkene store og et dårlig år kunne bety katastrofe for familiene. Derfor ble mange barn sendt på gjeting til større gårder på «Austlandet», som traktene rundt Lillesand og Grimstad ble kalt. Men også større gårder rundt Kristiansand kunne være målet.

Turen til fots kunne være opp til 10 – 15 mil, avhengig av hvor gjeteren kom fra og hvor han skulle gjete. De fleste gikk barbeint. Reisen begynte sist i april, og hjemkomsten kunne være så sent som i oktober.

Rute
Fra Snartemo på bru over Lygna og nordover langs elvas vestbredd på mindre veier, kjerrevei og sti. Over bru ved Birkeland og langs hovedvei til Lygne.

Badeplass
Ved brua over Lygna ved Birkeland er det svaberg og badekulp. Det er tilrettelagt med trapper og platting med bord og benker. Se foto.

Forsyning
På Birkeland er det matbutikk.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved Lygne, nær Tingvatn.


Dag 13, 23. juni
Lygne – Rossevatn, 21 km, 11 timer

Rute
Fra Tingvatn langs hovedvei til Haddeland, langs mindre vei mot Rossevatn.

Badeplass
Det er flere fine strender langs Lygne. Vi stanset opp ved en av dem, Kyrkjeodden, navngitt på mer detaljerte kart, ved Eiken kirke.

Forsyning
Ved Tveitosen er det matbutikk.

Overnatting
Vi overnattet i telt på nyslått eng 1,5 km sør for grenda Rossevatn.


Dag 14, 24. juni
Rossevatn – Storevatn, 12 km, 9 timer

Rute
Langs mindre vei til Rossevatn og opp mot Espeskaret. På skogsbilvei langs Faråna og på kjerrevei og umerket sti gjennom skaret mellom Hommeknuten og Bjørndalsfjell, til Lykkevatn. Fra Lykje på stedvis utydelig sti til sundet mellom Homevatn og Storevatn. Over sundet på hengebru. Brua var sommeren 2010 i dårlig forfatning, se foto.

Overnatting
Vi overnattet i telt på sandstrand ved Storevatn, 800 meter vest for brua.


Dag 15, 25. juni
Storevatn – Knaben, 10 km, 9 timer

Rute
Langs sørsiden av Storevatn og Vestvatnet til Finstedalen. På umerket sti til Knaben gruver. Fra gruvene langs vei ned til Knaben.

Knaben
Tidligere gruveby i fjellet nord i Kvinesdal, med drift fra 1885 til 1973. Her ble det utvunnet molybden, som gir stål spesielle egenskaper. Fra en informasjonstavle vi kom forbi:

Under 2. verdenskrig ble Knaben Molybdengruver bombet to ganger av allierte fly. 3. mars 1943 kom det først 5, og siden 5 nye engelske mosquitos-fly i meget lav høyde innover landskapet. De slapp sine bomber og forsvant, slik at angrepet totalt bare varte i noen sekunder. 16 nordmenn og 1 tysker ble drept kontant. Noen dager senere mistet 5 russiske krigsfanger livet, da de skulle prøve å sikre ei udetonert bombe.

Det andre flyangrepet skjedde 16. november 1943. Denne gang var det totalt 263 amerikanske B-17 bombefly med i angrepet. Halvparten skulle bombe Vemork-anleggene ved Rjukan, mens resten, 131 fly, hadde Knaben som mål. De kretset lenge i lufta, før de førte bombene ble sluppet. Sivilbefolkninga på Knaben fikk dermed tid på seg til å søke beskyttelse i tilfluktsrom. Ingen nordmenn ble drept i dette angrepet. Hvor mange tyske soldater som måtte bøte med livet vet vi ikke sikkert. Gruveanlegget og flere boliger fikk store skader.

Forsyning
På Knaben er det matbutikk med lokale åpningstider.

Overnatting
Vi overnattet på Knaben Leirskole, som holder til der det før var skole. Skolebygningen har en pussig historie, fra Wikipedia:

De første familiene med barn kom til Knaben på 1930-tallet, men først i 1954 ble det bygd egen skole i gruvebyen. Den økende tilflyttingen av barnefamilier gjorde at skolebygget fort ble for lite. Befolkningen krevde gjennom en rekke år nytt skolebygg. Kommunestyret gjorde omsider de nødvendige vedtak og høsten 1972 kunne barna stolt begynne på en ny, tidsmessig skole med både svømmehall og gymnastikksal.

Senere samme år ble det offentliggjort at gruvedriften skulle opphøre. Siste arbeidsdag 30. april 1973. Gruvene ble stengt og Knaben fraflyttet.


Dag 16, 26. juni
Hviledag

Til nå hadde «hviledag» vært et ukjent begrep, men ungene tok raskt poenget.

Vi besøkte gruvene og var på gruvemuseum. Det må også nevnes at vi flere ganger besøkte leirskolens svømmebasseng.


Dag 17, 27. juni
Knaben – Øvre Kyrevatn, 8 km, 8 timer

Rute
Fra Knaben Leirskole langs hovedvei og mindre vei til Øvre Benkehommen, navngitt på mer detaljerte kart. Langs lokalt merket rute set4 til Knaberøysa og Øvre Kyrevatn.

Knaberøysa
Her møtes Kvinesdal, Åseral og Hægebostad. Det er god utsikt mot øst og vest. Mot øst så vi Lordehyttå, 7 km unna.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved Øvre Kyrevatn.


Dag 18, 28. juni
Øvre Kyrevatn – Øvre Skjerkevatn, 9 km, 9 timer

Rute
Fra Øvre Kyrevatn langs lokalt merket rute set4 til Øvre Skjerkevatn.

Overnatting
Vi overnattet ved navnløst vann 400 meter nord for Øvre Skjerkevatn.


Dag 19, 29. juni
Øvre Skjerkevatn – Ljosland, 14 km, 11 timer

Rute
Fra Øvre Skjerkevatn langs lokalt merket rute set4 mot Ljosland. På traktorvei langs Farevatn til hyttegrend i østenden. På ulike veier i hyttegrenda til gamleveien ned til Ljosland.

Overnatting
Vi overnattet på Ljosland Fjellstove, privat turisthytte.


Dag 20, 30. juni
Ljosland – Oslo

Reise
Bestillingstransport fra Ljosland til Kyrkjebygda, buss videre til Hægeland og Kristiansand, hvor vi tilbrakte noen dager før tog til Oslo.


Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Snartemo til Ljosland ender du opp 50 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 600 meter per tilbakelagte km.

Neste etappe går fra Ljosland til Bjørnevasshytta. Se «Nyttige lenker».

Adkomst med kollektivtransport

TIL Tog til Snartemo FRA Bestillingstransport fra Ljosland til Kyrkjebygda, buss til Kristiansand, tog videre
Annonse