Norge på langs med barn / Etappe 13.2 / Bolna – Sulitjelma

Legg til huskeliste
Annonse
Etappe 13.2

Dette er andre og siste del av trettende etappe, av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Totalt består turen av seksten etapper, med en samlet lengde på 314 mil. Turen er tilpasset barn.

Denne delen av trettende etappe går over Saltfjellet og i Sulitjelmafjellene, og er på tretten mil. Vi gikk her sommeren 2014 og brukte åtte dager, én hviledag og reise medregnet. Barna var ni og ti år.

Der vi har fulgt Turistforeningens ruter, har vi angitt rutekoden.


Dag 152, 4. juli
Bolnastua – Lønsstua, 34 km, 14 timer

Rutebeskrivelse
Fra Bolnastua om Bolna stasjon til E6 og videre til bru over Randalselva. Herfra på parsell av opprinnelig E6, nå grusvei uten biltrafikk, til Sukkertoppen. Underveis avstikker til Polarsirkelsenteret.

Fra Sukkertoppen, i terrenget vest for E6 til grenda Semska, underveis vading av elva Semska og Namnlauselva. Videre på gammel parsell øst for E6 til Sørelva. Herfra 3 km langs E6, så i kupert terreng mellom jernbane og E6, til Lønsstua.

Overnatting
Vi overnattet på Lønsstua, ubetjent DNT-hytte.


Dag 153, 5. juli
Hviledag
Dag 154, 6. juli
Lønsstua – Trygvebu, 19 km, 8 timer

Rutebeskrivelse
Fra Lønsstua langs merket rute sal12 til Junkerdal Turistsenter, over Gamfossbrua og langs tidligere bilvei til Skaiti (frarådes, se nedenfor), og merket rute sul1 til Trygvebu.

Veien i elvegjelet frarådes
Mellom Gamfossbrua og brua mellom Fredheim og Skaiti har det tidligere vært bilvei, på kartet avmerket som kjerrevei. Veien er i god stand parallelt med Junkerdalselva, men langs Skaitielva er den flere steder tatt av elva, og over lange strekninger tatt av jord- og steinras. Det som måtte være igjen av vei gjennom gjelet, er nå gjengrodd. Fra Skiferbrukhammaren er veien bedre. Selv om turen gjennom elvegjelet var en flott opplevelse, fraråder vi andre å gå der, på grunn av risiko for steinsprang og ras, og på grunn av elvas sterke strøm.

Overnatting
Vi overnattet på Trygvebu, ubetjent DNT-hytte.


Dag 155, 7. juli
Trygvebu – Balvasshytta, 19 km, 9 timer

Rute
Fra Trygvebu langs merket rute sul2 til Argaladhytta, ubetjent DNT-hytte, videre langs merket rute sul3 til Balvasshytta.

Overnatting
Vi overnattet på Balvasshytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 156, 8. juli
Balvasshytta – Coarvihytta, 20 km, 8 timer

Rute
Langs merket rute sul9, fra stiskille ved vann 661 på umerket sti til Balvassdemninga, og videre langs vei til Coarvihytta.

Badekulp og heller
Fant fin badekulp i Rosnaelva, på østbredden rett nord for brua. Det finnes en liten heller ved samme bredd, cirka 200 meter videre nordover.

Etterforsyning
Vi hadde avtalt levering av varer fra matbutikk i Sulitjelma.

Overnatting
Vi overnattet på Coarvihytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 157, 9. juli
Coarvihytta – Čalalveshytta, 12 km, 4 timer

Rute
Fra Coarvihytta langs merket rute sul13 til Čalalveshytta.

Nordre Saulo
Fjell med to topper, 1768 moh. og 1756 moh. Grensen mellom Norge og Sverige går over den høyeste av dem, som samtidig er riksgrensens høyeste punkt.

Overnatting
Vi overnattet på Čalalveshytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 158, 10. juli
Čalalveshytta – Ny-Sulitjelma fjellstue, 18 km, 7 timer

Rute
Fra Čalalveshytta langs merket rute sul15 til Lomihytta, ubetjent DNT-hytte, videre langs merket rute sul16 til Ny-Sulitjelma fjellstue.

Overnatting
Vi overnattet på Ny-Sulitjelma fjellstue, ubetjent DNT-hytte.


Dag 159, 11. juli
Ny Sulitjelma fjellstue – Charlotta, 5 km, 1 time
Charlotta – Oslo

Rute
Langs vei ned til Charlotta i Sulitjelma. Ved Charlotta er det kafé, matbutikk og bussholdeplass.

Reise
Buss fra Charlotta til Fauske og Bodø, og fly til Oslo.


Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Bolna til Sulitjelma, ender du opp 79 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 620 meter per tilbakelagte km.

Neste etappe går fra Sulitjelma til Hellmobotn. Etappen er delt i to turer på UT.no. Se «Nyttige lenker»

Adkomst med kollektivtransport

TIL Tog til Bolna stasjon. Toget stopper normalt ikke her, så dette bør avtales på forhånd FRA Buss fra Sulitjelma til Fauske, tog eller buss videre
Annonse