Norge på langs med barn / Etappe 14.1 / Sulitjelma – Hellmobotn

Legg til huskeliste
Annonse
  • Svært krevende fottur
  • 126,5 km
  • 6 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 5276 høydemeter totalt
  • Sesong: Jul - sep
Etappe 14.1

Dette er første del av fjortende etappe, av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Totalt består turen av seksten etapper, med en samlet lengde på 314 mil. Turen er tilpasset barn.

Denne delen av fjortende etappe går i Sulitjelmafjellene og Nord-Salten, og er på tretten mil. Vi gikk her høsten 2014 og brukte ni dager, reise og to hviledager medregnet. Barna var ni og elleve år.

Tar du med deg barn på langtur i fjellet på denne tiden av året, bør du være erfaren. Her er lange strekninger uten merkede ruter, bruer eller hytter. Du må forsere klipper, sva, ur, elver og bre, og unngå skrenter og stup. Derfor har denne delen av etappen fått vanskelighetsgrad sort.

Der vi har fulgt Turistforeningens ruter, har vi angitt rutekoden. Ruta er plottet for hånd, og kan være unøyaktig inntegnet.


Dag 160, 12. september
Oslo – Sulitjelma
Sulitjelma – Ny-Sulitjelma fjellstue, 5 km, 1 time

Reise
Fly fra Oslo til Bodø, buss videre til Charlotta i Sulitjelma.

Forsyning
På Charlotta er det matbutikk og kafé.

Rute
Fra Charlotta langs vei opp til Ny-Sulitjelma fjellstue.

Overnatting
Ny-Sulitjelma fjellstue er ubetjent DNT-hytte.


Dag 161, 13. september
Ny-Sulitjelma fjellstue – Sorjushytta, 12 km, 5 timer

Rute
Fra Ny-Sulitjelma fjellstue langs merket rute sul21 til Sorjushytta.

Overnatting
Sorjushytta er ubetjent DNT-hytte.


Dag 162, 14. september
Sorjushytta – Messingmalmvatnan, 20 km, 11 timer

Rutebeskrivelse
Fra Sorjushytta tilbake over første bru, uten sti langs vestbredden av Bajep Sårjåsjávrre. Over til Skagmadalen via vann 980 og langs Blåmannsisvatnet. Vading av elva fra Blåmannsisvatnet der denne når vann 930. Over til Leirvatnet via høyde 1015 og langs bredden inn til Blåmannsisen.

Fra Leirvatnet langs kanten av breen cirka 1 km, så over brearmen mot skaret mellom høyde 1185 og 1273. Sommer og høst er isen bar, og du ser sprekker og hull. Isen er ruglete og gir stort sett godt nok feste uten brodder. Opp skaret og ned til Messingmalmvatnan.

Overnatting
Vi overnattet i telt på odden ved det østligste av Messingmalmvatnan.


Dag 163, 15. september
Messingmalmvatnan – Ragohytta, 25 km, 18 timer

Rutebeskrivelse
Fra odden ved det østligste av Messingsmalmvatnan gikk vi østover langs bredden. Vi møtte et 150 meter bredt snøfelt som vi sannsynligvis kunne ha passert ved bruk av brodder, noe vi ikke hadde. Vi kom oss forbi ved å klatre rundt, men her er det bratt. Vi fraråder denne veien og foreslår en alternativ rute fra odden opp til vann 1216 og om høyde 1225, se markering på kartet.

Videre over høydedrag mot Kvitvatnets østbredd. Fra Kvitvasselva i nordenden av vannet fulgte vi vardet rute mot nordøst forbi stup og skrenter. Krysset øst for Nedre Veiskivatnet og over høydedrag ned til vann 792 øverst i Løytadalen. Opp til høyde 899 og videre nordvestover i bekkeleie opp til merket rute. Krysset denne og fortsatte mot vann 1056 øst for Litlrago, i terreng med stup og skrenter. Videre ned til Ragohytta, også her i terreng med stup og skrenter.

Overnatting
Første natt i telt ved Ragohytta, neste natt i hytta. Ragohytta er åpen Statskog-hytte og har to senger, men plass nok til fire personer.


Dag 164, 16. september
Hviledag
Dag 165, 17. september
Ragohytta – Várreviejekjávrre, 23 km, 14 timer

Rutebeskrivelse
Fra Ragohytta på stedvis utydelig sti til hytte ved Ragovatnan. Videre opp til Snøtoppvatnan og kryssing av bekk ved utløp i nordvest. Ned i Trolldalen og kryssing av Trolldalselva ved utløp av vann 392. Over Vestre Gaulis, og ned til Langvassdammen, over denne. Videre langs nordsiden av vannet, over Langvassfjellet, forbi Småsjøan, over ryggen til Sårjås og ned via flere sva til Várreviejekjávrre.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved Várreviejekjávrre.


Dag 166, 18. september
Várreviejekjávrre – Sávtsasvárre, 22 km, 13 timer

Rutebeskrivelse
Fra Várreviejekjávrres sørbredd østover og opp langs Vestreelva til vann 697. Østover ned dalen til Tjåhkkuljávrre og opp til heller ved sti 2 km vest for riksgrensen. Over ryggen til Tjåhkkul, vest for Mellomfjellet, over Sjnasjkasjåhkå og over Sávtsasvárre.

Overnatting
Vi teltet ved bekk i dalen mellom Sávtsasvárre og Steinfjellet.


Dag 167, 19. september
Sávtsasvárre – Hellmobotn, 23 km, 13 timer

Rutebeskrivelse
Ned Ruonasvágge til vann 555. Herfra langs vardet sti, stedvis utydelig, stedvis tvetydig, ned til bro over elva til Njallajåkgårttje, vest for høyde 320. Over bro og på smal og bratt sti ned langs fossen til stikryss. Derfra på merket sti til Hellmobotn.

Overnatting
Vi overnattet på Njallaheim, som tilhører Tysfjord jeger- og fiskerforening. Hytta har 12 sengeplasser.

Etterforsyning
Fikk etterforsyning med rutebåt fra matbutikk i Kjøpsvik.


Dag 168, 20. september
Hviledag
Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Sulitjelma til Hellmobotn, ender du opp 72 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 550 meter per tilbakelagte km.

Andre del av fjortende etappe går fra Hellmobotn til Bjørnfjell. Se «Nyttige lenker».

TEST

Adkomst med kollektivtransport

TIL Tog eller buss til Fauske, buss videre til Sulitjelma FRA Rutebåt fra Hellmobotn til Drag, buss videre
Annonse