Norge på langs med barn / Etappe 15 / Bjørnfjell – Skibotndalen

Legg til huskeliste
Annonse
  • Svært krevende skitur
  • 202,6 km
  • 8 dager
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 5201 høydemeter totalt
  • Sesong: Feb - apr
Etappe 15

Dette er femtende etappe av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Totalt består turen av seksten etapper, med en samlet lengde på 314 mil. Turen er tilpasset barn.

Denne etappen går i Narvikfjellene og Indre Troms, og er på tjuetre mil. Vi gikk her vinteren 2015 og brukte seksten dager, reise og fire hviledager medregnet. Barna var ni og elleve år.

Tar du med deg barn på langtur i fjellet på denne tiden av året, bør du være erfaren. Derfor har etappen fått vanskelighetsgrad sort. For juli og august gir vi etappen vanskelighetsgrad rød.

Der vi har fulgt Turistforeningens ruter, har vi angitt rutekoden. Der ruta går innom Sverige er stedsnavn angitt som på «Fjällkartan», tilgjengelig via kso.lantmateriet.se


Dag 184, 14. februar
Oslo – Bjørnfjell stasjon
Bjørnfjell stasjon – Holmvassbu, 12 km, 7 timer

Reise
Fly fra Oslo til Evenes, buss til Narvik og tog til Bjørnfjell stasjon.

Rutebeskrivelse
Fra Bjørnfjell stasjon på mindre vei til E10, som krysses, over Pettersenvatnet og inn Langvassdalen til Øvre Ørnvatnet. Derfra over Rundfjellet til Holmvatnet.

Forsyning
Etter avtale med matbutikk i Narvik var mat for de første dagene brakt til Narvik stasjon.

Overnatting
«Holmvassbu» refererer til to hytter, én gammel og én ny, begge tilhører Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vi hadde leid den nye.


Dag 185, 15. februar
Holmvassbu – Stordalsstua, 11 km, 6 timer

Rutebeskrivelse
Fra Holmvassbu nordover opp dalen til høyde 595. Derfra inn i Sverige og over vann 479 og Jápmajávri. Videre opp dalen i nord etter sommerstien, inn i Norge til Stordalsstua.

Overnatting
Stordalsstua er ubetjent DNT-hytte.


Dag 186, 16. februar
Stordalsstua – Lappjordhytta, 29 km, 20 timer

Rutebeskrivelse
Fra Stordalsstua tilbake til Sverige og Jápmajávri. Derfra over vann 480 og Bajip Njuorajávri til bro ved utløpet i øst. Videre langs vassdraget østover til Vuolip Njuorajávri og nordover til bro ved Njuoraluspi. Videre østover langs elva, over Cunuluoppal og sør om Nuorttap Lássesvárri til Pålnostugan, svensk turistforeningshytte. Videre over Bolnoluokta, og opp bjørkelia inn i Norge og til Lappjordhytta.


Dag 187, 17. februar
Hviledag

Overnatting
Vi overnattet på Lappjordhytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 188, 18. februar
Lappjordhytta – Altevasshytta, 26 km, 10 timer

Rute
Fra Lappjordhytta langs merket rute tro21 til Altevasshytta.

Overnatting
Vi overnattet på Altevasshytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 189, 19. februar
Altevasshytta – Gaskashytta, 12 km, 6 timer

Etterforsyning
Matvarer for resten av etappen ble brakt opp til Altevatnet med drosje 38 km fra Setermoen, sammen med en turdeltager.

Rute
Fra Altevasshytta på ubrøytet vei langs nordsiden av Altevatnet, så over vannet til Livassodden og opp til Gaskashytta.

Overnatting
Vi overnattet på Gaskashytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 190, 20. februar
Gaskashytta – Vuomahytta, 19 km, 7 timer

Rutebeskrivelse
Fra Gaskashytta gjennom gjelet til Fiskløyselva, så langs merket sommerrute tro18 til Vuomahytta.

Overnatting
Vi overnattet på Vuomahytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 191, 21. februar
Vuomahytta – Dividalshytta, 18 km, 8 timer

Rutebeskrivelse
Fra Voumahytta over Vuomajávri og langs Vuomajohka ned i Anjavassdalen og ned på Divielva. Sørover på Divielva til sommersti og langs denne opp til Dividalshytta.

Overnatting
Vi overnattet på Dividalshytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 192, 22. februar
Hviledag
Dag 193, 23. februar
Dividalshytta – Dærtahytta, 31 km, 9 timer

Rutebeskrivelse
Fra Dividalshytta inn Julosvággi og inn dalen mellom Jerta og Bumannsberget, nord om Jalggohas og inn Deartavággi til Dærtahytta.

Overnatting
Vi overnattet på Dærtahytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 194, 24. februar
Dærtahytta – Rostahytta, 17 km, 5 timer

Rute
Fra Dærtahytta langs merket sommerrute tro10 til Rostahytta.

Overnatting
Vi overnattet på Rostahytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 195, 25. februar
Hviledag
Dag 196, 26. februar
Rostahytta – Gappohytta, 21 km, 7 timer

Rute
Fra Rostahytta langs merket rute tro7 til Gappohytta. Rute går innom Sverige, cirka 5 km.

Overnatting
Vi overnattet på Gappohytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 197, 27. februar
Gappohytta – Goldahytta, 12 km, 4 timer

Rutebeskrivelse
Fra Gappohytta langs merket rute tro5, men noe høyere opp langs Rundfjellet og nord om Gåldahaugen til bru ved utløpet av Golddajávri, så over vannet og opp til Goldahytta. Det må nevnes at ruta går innom Sverige, cirka 100 meter, for å unngå vanskelig elvekløft.

Overnatting
Vi overnattet på Goldahytta, ubetjent DNT-hytte.


Dag 198, 28. februar
Hviledag

Tur til Treriksrøysa. Langs og over Golddajávri til Treriksrøysa. Samme vei tilbake.


Dag 199, 1. mars
Goldahytta – Jernbrua, 15 km, 5 timer
Jernbrua – Oslo

Rutebeskrivelse
Fra Goldahytta langs merket rute tro1 til høyeste punkt ved Goallároainibba. Derfra mot nordøst, over Moalkejávri og langs E8 til gammel parsell, ikke markert på kartet, 600 meter sørvest for Jernbrua/Ruovdesildi.

Reise
Drosje 40 km til Skibotn, buss til Tromsø, fly til Oslo.


Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Bjørnfjell stasjon til Jernbrua/Ruovdesildi i Skibotndalen, ender du opp 131 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 570 meter per tilbakelagte km.

Neste etappe går fra Skibotndalen til Nordkapp. Etappen er delt i tre turer på UT.no. Se «Nyttige lenker»

Adkomst med kollektivtransport

TIL Tog fra Narvik til Bjørnfjell stasjon FRA Drosje 40 km til Skibotn, buss videre til Tromsø
Annonse