Flyktningeruta - Historisk vandrerute

Annonse

Om turen

Denne turen er en av våre Historiske vandreruter. Et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, som gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv.

Flyktningeruta er en 12 mil lang skiltet turløype som følger en rute som ble brukt av kurérer og flyktninger som ville komme seg i sikkerhet i Sverige under andre verdenskrig. I dag er Flyktningeruta en kombinasjon av flere ruter som ble brukt ut fra Oslo under krigen. Fram til Øyeren følger den i stor grad «Timianruta», som først og fremst var en kurèr-rute der det ble fraktet viktig post, penger og utstyr. Ruta var aktiv fra juni 1943 og til krigens slutt. Ruta ble opprettet i 1995 av Foreningen Flyktningeruta i forbindelse med frigjøringsjubileet. Foreningen drifter i dag store deler av ruta i samarbeid med DNT.

Les mer om Flyktningeruta og Historiske vandreruter ved å trykke på lenkene til høyre på siden. 

RUTEBESKRIVELSE:

Totalt er ruta ca. 120 km lang. Terrenget er tidvis ganske krevende, da det er mye opp og ned, og flere steder er det lange etapper uten overnattingsmuligheter. Skal man gå hele ruta i ett strekk, må man derfor ha med telt eller sove under åpen himmel enkelte steder. Det er inngått avtale og noe tilrettelagt overnatting på stedene Amundseter og Steinby. Ved Øyeren hadde flyktningelosene båter og rodde over vannet. Dersom man i dag skal over vannet, må man avtale med noen som kan skysse. Noen steder kommer ruta ut på vei, så enkelte strekk kan det være hensiktsmessig å få transport, slik at det ikke blir så langt på asfalt. Dersom man starter fra Enebakkneset, er det fint å ta buss til butikken ved Linderud. Der er det informasjonspunkt og ruta er merket herfra.

ETAPPE 1: Skullerudstua - Bøvelstad 20 km

Etappen er preget av fin skogsnatur, mange vann og en del opp og ned østover i marka. Ut fra Skullerudstua følger du den merkede ruta mot Østmarkkapellet og Vangen. Etter ca 4 km kommer du til Milorghula, det første historiske stedet langs ruta. Her finner du restene av containere og annet som har blitt liggende på stedet, skjult under steinene. Videre følger du den merkede traseen østover, forbi Langvann og etter hvert til demningen ved Sør-Elvåga. Viderepasserer du den gamle plassen Søndre Skytten, der du tar av mot Vangen. Etter noen kilometer kommer du til krysset nedenfor Bjønnebettet. Oppi skogen her var det skjulested for de norske hjemmestyrkene. Under rassia i 1944 ble stedet overfalt av tyske soldater, og flere ble arrestert. Det ligger en fin gapahuk langs veien like bortenfor der stien tar av fra veien igjen. Ruta går videre gjennom skogen og etter en stund kommer du til Vangen. Er du ute i riktig tid er det både mat og skikkelige skogsboller å få her. På Vangen finner du også et informasjonsoppslag om Flyktningeruta. Følg ruta til den andre siden av hytta og videre østover retning Bøvelstad. Like etter Vangen passerer du Pølseberget. Her ble sabotørene Max Manus og Gregers Gram sluppet og landet oppe på kollen. Gram ble skadet, men de klarte å komme seg i sikkerhet etter å ha gjemt unna utstyret de kom med. Deretter nærmer du deg en av Østmarkas perler, Tonekollen. Har du tid og ork kan du ta deg en tur oppom. Det er ikke merket hit, men på sørsiden av ryggen er det en tydelig, umerket sti opp. Herfra er det ca 2 km videre til kveldens mål, DNT hytta Bøvelstad. Husk å bestille plass her.

Dersom du kun ønsker å gå noe av turen kan du f.eks gå inn til Rundvann eller Milorghula, og kanskje ta en annen rute tilbake.

ETAPPE 2: Bøvelstad - Øyeren 15 km Ut fra Bøvelstad på merket sti. Etter ca 4 km kommer du til Holtoppsetra. Etter en del tømmerhogst er stien lagt om her, og det kan være noe uoversiktlig. Men, følg merkingen videre i retningen Veng. Etter hvert kommer du inn på ny skogsbilvei, og følger den ned gjennom Fudalen. Videre på sti/ traktorvei ut mot gårdene på Veng. Herfra er det vei videre. Ut til riksvei 120, nordover på denne, og så ned mot Skøyen gård. Ta av ut Skøyenveien, bryt av til venstre i første kryss, og gå ned kanten ved kulvert til den nye veien som leder ned mot Skøyen gård. Se kartet.

Ruta går ned gjennom tunet på Skøyen gård for å komme helt ned til vannet. Husk at du da er på privat grunn og respekter de som bor på gården. Her hadde flyktningelosene fått tak i båt og rodde over vannet. Mange flyktninger kom imidlertid med buss til østsiden av Øyern, og slapp dermed roturen. Dersom du i dag skal over vannet må du avtale det med noen som kan skysse. Det er ingen fast båttransport over. En kan forsøke med Flateby båtforening eller Enebakk Røde kors. Du kan også ta buss rundt, via Lillestrøm. Sjekk rutetider på Ruter. 

ETAPPE 3: Hunes/Enebakkneset – Amundsetra 30 km Dersom du starter fra Enebakkneset er det fint å ta buss til butikken ved Linderud. Der er det informasjonspunkt og ruta er merket derfra. Følg merket sti over Minjarudkollen. Her er det utsiktstårn og fint å gå. Ned i Himdalen kommer du til Sollia, som var et av stedene som ble brukt av motstandsfolk. Videre over skauen til du kommer ned til Ovrum. Det er en fordel å legge inn en overnatting i området øst for Himdalen. Fra Ovrum er det et langt stykke på vei. Her kan det være aktuelt å få ordnet seg med transport til der du går av vei 1454 ved Steinby. Fra Steinby følger en grusvei oppover i skogen ca 4 km. Heldigvis får en etter hvert gått av veien og ut på stien i skogen fram til Amundsetra. Amundsetra er en privat hytte, som har gitt tillatelse til at folk som går Flyktningeruta kommer og overnatter. Det en fin voll en kan sove på og utedoen er også tilgjengelig. Husk å rydde oppe etter deg og ta med deg søppel videre.

ETAPPE 4: Amundsetra - Steinbyhytta (teltplass) 25 km Fra Amundsetra følger en skogsvei videre ned til Auretjenn. Bryt av til nordsiden av vannet, der du finner at Flyktningeruta tar av til høyre. Gjennom ganske lettgått skogsterreng nedover mot Fallet. Ved Kjersundet møter en igjen på en større vei,1452, som du følger nordover ca 2 km. Der bryter en av på privat gårdsvei innover forbi Gåsefjorden, Fagersand og til Kutjenn. Her møter en igjen sti. Et koselig skogsterreng med flere vann og fine myrer på vei over Stordalshøgda. Her er flere steder en kan ta seg et bad. Ned mot Hallangen finner et fint sted langs vannet litt før en kommer ut til Rv21. Over på den andre siden er det greit å følge inn og rundt Hauketjenn. Følg skogsveien inn forbi vannet Fleskeslora mot Ulvesund. Ta av en liten traktorvei opp i skogen. Der finner du skilt innover for Flyktningeruta. Gjennom skogen videre og så er du ved den gamle Steinby skole. 

ETAPPE 5: Steinbyhytta - Skjølabråtan (ved Skjærvangen) 17 km Fra Steinby på rolig sti gjennom skogen. Dette er den gamle skolestien, som ble brukt av folkene som bodde innover på skogen. Etter en stund krysser du skogveien, og stien går videre opp i terrenget. Over en hogstflate, som er merket, og videre inn i skogen mot Malnes. Malnes er et aktuelt overnattingsssted. Avklar med eier. Det er også flott å ligge i telt ned mot Holmtjenn. Der er det tilrettelagt plass med vaskehus. Du finner stedet ved å følge sti ned fra Malnes. Fra Malnes går Flyktningeruta videre opp til Grensen, ved Grenserøys 53. Her er det flott utsikt inn i begge land. Ruta går nå inn i Sverige noen kilometer. Du passerer Sukkerveien, som fører til Skillingsmark, og videre utover i skogen. Da kommer du snart til «Nissedråga». Dette var gjemmested for norske motstandsfolk på slutten av krigen. Videre går stien mot Langebäck. Dette var skjulested for et norsk-tysk kjærestepar, som dessverre ble avslørt og den tyske soldaten skutt.

Den siste biten av ruta går på grusvei fra Langebäck, forbi Fisketjernsmoen og fram til Skjølabråtan. Ruta er merket på veien, men det er et alternativ å følge umerket sti, som går av rett nord for veien som kommer fra Kråkfoss og følge den over Veslemyra-Stormyra og fram til Skjølabråtan.

Kart: Du får trolig best kartinformasjon ved å ta utdrag av kartet her på siden, og eventuelt printe ut. Alternativt tegne inn på annet kart. Topo 3000 kartet Nedre Romerike i 1:50 000 målestokk fra Nordeca dekker hele ruta. Du kan også hente ut GPX fila her og legge inn hos deg selv.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med egen bil

Det er flere oppstartpunkter underveis. Skullerudstua: Kjør til Skullerudstua Vangen: buss mot Enebakk eller bil til Bysetermåsan Enebakkneset-Øyern øst: Oppstart ved butikken. Du kan kjøre hit via Lillestrøm eller sørfra på RV 22.. Grenselosmuseet: Hit må en kjøre med bil.

Adkomst med kollektivtransport

Skullerudstua: ta T-banen til Skullerud. Vangen: Buss mot Enebakk, gå av ved Fjell og følg blåmerket vei/sti mot Vangen, ca 5 km. Enebakkneset-Øyern øst: Oppstart ved butikken. du kan ta buss hit fra Lillestrøm. Grenselosmuseet: Det er mulig å få busstransport ved å bestille dette hos Ruter. Bestillingslinje 891 eller flex rute 2007. Se link nedenfor.
Annonse