Rondanestien Etappe 6: Jammerdalsbu - Hjerkinn

Annonse

Om turen

Anbefalt dagsetappe; Jammerdalsbu - Veslefjellbua Antatt tid 6 t 

Ruta er en del av Rondanestien. Fra hytta går man på vestsiden av Jammerdalshøgda slakt ned til Friisvegen (20 min hit). Over veien og rundt Kvannslåhøgda og ned til Vesle Remma og ned langs denne. På helårsbru over Remma, over en kjerrevei og på helårsbru over Hirisjøåa. Over myr- og vierpartier og opp mot Midtre Stulshøgdin. Flott utsikt mot Muen og Rondane. Ned til Dørmyrin og videre vestover mot Dørfallet. Den gamle ruta nordover mot Gråhøgdbu er nedlagt og merkingen er fjernet. Stien følges vestover til man er på sørsiden av Veslefjell. Derfra er det vardet og merket opp på Veslefjellet, over platåen og ned på nordsiden. Herfra er det en kort tur til tjernet, på vestsiden av dette og bort til hytta. 

Anbefalt dagsetappe; Veslefjellbua - Eldåbu Antatt tid 5 t 

Veslefjellbua er erstatning for Gråhøgdbu som er nedlagt. Stien går nordvestover fra hytta, kommer inn på traseen for Trolløypa og krysser Mya. Etter Mya går stien frem til hovedveien over Venabygdsfjellet og man krysser denne ved Saltashaugen (P-plass). Det tar ca 30 minutter å gå fra hytta frem til veien. Videre må man følge grusveien frem til Spidsbergseter. Når man er på høyde med hovedinngangen til hotellet, tar stien av i retning alpinanlegget. Man går gjennom alpinanlegget midt i bakken og herfra er det god sti over Flaksjøhøgda og ned til Storkvanndalen. Man har god utsikt hele veien. Fra Storkvanndalen går stien opp i høyden, igjen med god sikt i alle retninger, og etter hvert inn i skogterreng. Det er fin og lettgått sti hele veien. Etter hvert kommer man til Venåssætra hvor det er flere private hytter. Videre går stien nordover til Eldåsæter og Svartåa krysses på helårsbru. På Eldåsæter er det flere setre i drift og det kan være litt vanskelig å finne merkingen. Man må følge grusveien et stykke til man har passert setrene. Derfra er det halvannen times lett gange til Eldåbu. Nord for Hallhaugen er det et stikryss hvor ruta deler seg til henholdsvis Bjørnhollia og Eldåbu og hvor den nå nedlagte ruta til Gråhøgdbu også tar av. 

Anbefalt dagsetappe; Eldåbu - Bjørnhollia Antatt tid 5 t 

Tilbake til stien fra Eldåseter og forbi grensevarde for Rondane Nasjonalpark. Stien til Bjørnhollia går mot N langs foten av Bågåskardshøgdin, krysser bekken fra Hornflågådalen nær innløpet til S Vulutjørn, på vestsiden av tjernet og forbi et feleger på nordsiden. Man krysser elva mellom de to Vulutjørna og videre på østsiden av N Vulutjørn. Opp gjennom lia fra vannet i Steindalen, i vestskråningen av Geitsida med vidt utsyn. Bratt utover til helårsbru over Myldinga ved Gamalseter og på kjerrevei opp til Bjørnhollia. NB! Feil på turkart Rondane sør: her har strekningen Eldåbu – Fremre Vulutjønna fått status som umerket sti. 

Anbefalt dagsetappe; Bjørnhollia - Dørålseter Antatt tid 7 t 

Stien tar av fra veien ca 300 m nord for Bjørnhollia. Opp i østskråningen av vesle Svulten. Ned i Langglupdalen hvor elva krysses på sommerbru. Videre innover dalen til stidele for ruta til Høgronden, så Rondslottet. Fra høyeste punkt i dalen slakt utover Bergedalen. Veiskille for ruta til Rondvassbu. Utover på vestsiden av Bergedalsbekken som vades nær utløpet av Atna. På sørsiden av elva til veiskille for ruta over Høgronden. Atna krysses på helårsbru. På denne etappen kan du også legge inn en skikkelig topptur til Høgronden. Da blir det en ganske krevende etappe, eller du kan legge inn en ekstra dag og ta det som en dagstur fra Bjørnhollia. 

Spor etter istid

Overalt i Rondane har isavsmelting satt tydelige spor. I Dørålen ser vi praktfulle terrasser, dødisterreng og iselv-deltaer. Ved istidens slutt for omkring 10 000 år siden lå det i Dørålen bare en ”ispølse” igjen der Atna nå har sitt løp. Masser av sand og grus fra avsmeltingen i de store fjellpartiene i sør fikk ikke avløp i Døråldalen, og grusmassene ble avsatt som terrasser langs ”ispølsa”. Sør for Dørålseter ser vi på kartet navnet Skranglehaugan. Det ser ut som en slagmark fra 1. verdenskrig, hull i hull som av granateksplosjoner. Rundt omkring var det blitt liggende kjempemessige isblokker, breis som ikke lenger var i bevegelse, dødis. De var innesluttet av grus og steinmasser, og etter langsom smelting etterlot de store hull, grytehull kalles de. Mange hull når ned til grunnvannet, og der har vi vakre tjern, i varmt solskinn blir de fine svømmebassenger. 

Anbefalt dagsetappe; Dørålseter - Grimsdalshytta Antatt tid 6 t 

Fra setrene opp det dype skaret Dørålglupen, delvis hellelagt sti. Forrevne og trolske fjellsider. Ned til Haverdalen hvor elva krysses på helårsbru. Ca 200 m vest for brua stiskille for ruta til Haverdalsseter. Opp gjennom skogen til flaten mellom Gravhøe og Gravhøtangen, over denne og ned til Grimse som krysses på helårsbru.

I Grimsdalen rike arkeologiske funn: mange spor forteller om trafikk i Grimsdalen i tidligere tider. Funn av kvinnesmykke peker på muligheten for fastboende i vikingtid. På vestsiden av den store sandmorenen nær Grimsa nedenfor hytta ligger fire graver fra vikingetiden. En femte grav er ødelagt av veianlegget. Oppe ved Verken seter ligger Pondervangen, tidligere handelsplass for gudbrandsdøler og folldøler, funn forteller at den var i bruk fra omrking år 1400 til slutten av 1700-tallet. Ved veien et par km lenger inne i dalen heter det Tuftom. Der ligger 4 – 5 hustufter i en klynge. Trekull fra tuftene er tidfestet til omkring år 600. Navnet Gravhø, fjellryggen sør for Grimsdalshytta, forteller at her er mange reinsdyrgraver. Stien mot Storrvatnet på ruta til Haverdalsseter går gjennom et skar vest for Gravhø, to dyregraver ligger midt i stien ved øverste punktet. Vest for stien, noe nærmere Storrvatnet, ligger et felt med 6 dyregraver og 18 bogesteller. Oppe i skråningen på nordsiden av Gravbekken ligger en ryddet flate i en liten senkning. Her er et stort anlegg med dyregraver, bogesteller og ledegjerder. DNT årbok 1949, 1984.  

Anbefalt dagsetappe; Grimsdalshytta - Hjerkinn Antatt tid 4 t 

(5 timer til jernbanestasjonen) Stien går i dalsiden nordover fra hytta og man kommer etter hvert inn i et dypt gjel som dannes av Tverråe. Elva krysses på sommerbru og stien går bratt opp fra gjelet. Deretter slakt oppover mot Steinbuhøe som passeres på vestsiden. Gautåe steingås eller vades i utløpet av Gautdalen. Slakt utover på vestsiden av elva i retning Hageseter. Etter Hageseter bru over Folla og man krysser E6, den gamle Dovreveien og enda engang E 6. Deretter ca 2 km på sti i bjørkeskog frem tilHjerkinn jernbanestasjon.

Slik kommer du deg dit

Adkomst med kollektivtransport

Tog til Ringebu, taxi videre på Friisveien og inn til Jammerdalsbu.

Annonse