Drangsholt til Urdalen langs Gamle Høvågvei

Legg til huskeliste
Annonse

Turen som går fra Drangsholt nordøst i Kristiansand til Urdalen i Høvåg (Lillesand) er en flott skogstur i variert terreng. Turen starter på skogsbilveg, men etter noen hundre meter kommer du inn på en driftsvei og senere på sti.

Etter omkring 1,5 kilometer kommer du til et stikryss der det er skiltet Drangsholt. Følger du denne kommer du ned igjen til bebyggelsen på Drangsholt.

Terrenget er variert. I starten er det en del granskog langs skogsbilveg og driftsvei. I starten av driftsveien er det en del stigning, men etter noen hundre meter kommer du opp i flatere terreng. Stien går i begynnelsen i variert skogsterreng og langs noen myrer.

Etter omkring 2, 5 kilometer kommer du inn i et hogstfelt. Her var stien nesten borte i lyngen, men høsten 2014 ryddet vi lyng og kvist samt merket med noen stolper slik at det skal bli lettere å finne fram her.

Etter å ha passert hogstfeltet kommer du etter hvert inn i skog som er dominert av eik. I det du passerer 3 kilometer krysser du også kommune og fylkesgrensa til Lillesand / Aust-Agder. Omtrent her er det også skiltet en avstikker på drøyt 100 meter ned til minnestøtta etter "Treske-Nils" som omkom i et uvær her inne ved juletider i 1933. Det er skiltet og merket ned til minestøtta.

Videre fortsette stien (Gamle-Høvågvei) i åpent og fint skogsterreng. 500-600 meter til du kommer til et kryss der det er skilt som peker mot Plassen og Ulsholmen. Dette er tidligere boplasser med spennende historie. Gabriel Scott hadde en tid tilhold på Plassen. Ulsholmen ligger litt lenger inn langs denne avstikkeren, og her står noen flotte gamle steinmurer.

Vel tilbake på hovedstien fortsetter du videre innover og etter hvert vil du begynne på nedstigningen til Uldalen. Etter drøye 4,5 kilometer kommer du ned til traktorvei i Uldalen. Denne kan du følge omkring en kilometer (forbi en par små tjern og et gammelt hus) før du er nede ved gården i Urdalen som er løypas endepunkt.

Fra Urdalen kan du enten returnere langs stien til Drangsholt eller følge vegen ned til gamle E18 (Nå Rv 420). Du kommer da ned like sør for tidligere Høvåg Gjestehus ved Vestre Vallesverd. Avstanden ned hit er knappe to kilometer.

Hele strekningen fra Drangsholt til Urdalen er merket med blå merker og stikryss er skiltet og merket med kartoppslag. Avstikkeren til minnestøtta, Plassen og Ulsholmen er også meket. Høsten 2016 ble det merket en ny trase ned til Ulsholmen (litt lenger sør). Denne ble høsten 2017 ferdig merket og skiltet. Det betyr at du nå kan gå en runde her og slippe samme vei opp og ned. Den nye traseen er heller ikke så bratt som den som går ned til Plassen.

Adkomst med egen bil

Fra Kristiansand: Kjør RV 41 forbi Kjevik og videre mot Birkeland. Når du har passert Boen bru kjører du en drøy kilometer og tar av mot Drangsholt og Kilåsen. Denne veien deler seg etter noen hundre meter. Følg mot Kilåsen og kjør veien helt til du kommer til bommen etter omkring en kilometer.

Adkomst med kollektivtransport

Rute 36 og 137 for å komme til utgangspunktet ved Drangsholt. Du må gå noen hundre meter, siden bussen stopper langs riksveien.
Annonse