Pilegrimsleden- Kystpilegrimsleia

Legg til huskeliste
Annonse

Kystpilegrimsleia

Egersund-Stavanger-Bergen-Kinn-Selje-Ålesund-Smøla-Trondheim

Det er lange tradisjoner for å bruke norskekysten som ferdselsåre. Allerede i 1070 skrev den tyske biskopen Adam av Bremen om pilegrimer fra kontinentet som reiste «norvegen», til den hellige byen Nidaros. Kystveien ble ansett som både raskere og mindre fa...

Adkomst med egen bil

Egersund, Stavanger, Bergen, Florø, Selje, Ålesund, Kristiansund, Smøla, Hitra, Ørlandet og Trondheim er flotte startpunkter der man har Kystpilegrimsleia attraksjoner i seg selv, og det er mulig å fortsette ferden ut langs leia eller ut til "nøkkelstader"

Adkomst med kollektivtransport

Til startpunktene beskrevet i adkomst så går det offentlig transport.
Annonse