Til Holtastølen med utsikt over Lysefjord

Publisert av privatperson
Legg til huskeliste
Annonse
  • Krevende fottur
  • 17,6 km
  • 4 t, 50 min
  • Turen går én vei, fra A-B
  • 998 høydemeter totalt
  • Sesong: Mai - nov

Turen starter på Oaland og følger en markavei gjennom beitemark og oppover lia ovenfor Haukali. Skogen i lia er veldig frodig og utsikten upåklagelig. Videre går turen forbi Tjørna og oppover Hagadalen gjennom et fint landskap dominert av lynghei og myr. Stien følger kraftlinjene og passerer Stora Hellesvatnet på venstre side. Ved enden av vannet går stien rundt noen myrtjern mot Holtastølen sine to hytter. Etter disse svinger stien mot venstre bort fra kraftlinjene, og videre mellom Rosafjellet og Salen. Dersom man vil kan man fortsette turen videre ned til Skrøyla, men denne turen stopper ved Salen og den fantastiske utsikten over Lysefjorden.

Merking: Hele turen er rødmerket på steiner.

Adkomst med egen bil

Ved siden av betongkum (hevdakomme) like ved første gårdstun på Oaland i Forsand kommune. Vis hensyn til grunneier og spør gjerne om lov til å parkere.
Annonse