Rundt Veslevatn

Legg til huskeliste
Annonse
  • Enkel fottur
  • 3,5 km
  • 1 t
  • Rundtur
  • 200 høydemeter totalt
  • Sesong: Apr - nov

Veslevatn er et lite, men idyllisk vann i Vest-Torpa. det går en liten sti som kan følges omkring vannet. Start i Ullsakgutua eller fra Ullsaker Panorama hyttene. Følg grusveien til toppen av bakken, her er det merket skiløype med sti som går vestover og følger oversiden av gjerdet til Ullsaker Panorama (også port for inngang til hytteområdet) og jordene der det ofte beiter kuer om sommeren. Alternativt kan man følge stien langs vannet. Der stien krysser en liten bekk, følger du stien mot høyre noen meter opp fra vannkanten. I vestkanten på vannet blir stien noe mer utydelig, men den er litt merket. Holder du deg noen meter fra tjernet vil du komme ut nederst i jordene til Vasslia. Etter jordet følger du gjerdet oppover og stien går etterhvert ut på grusveien igjen.

Adkomst med egen bil

Parkering i Vest-torprunden ved kryss med Ullsakgutua, eller på toppen av bakken i Ullsakgutua.
Annonse