Norge på langs med barn / Etappe 2 / Spangereid – Snartemo

Legg til huskeliste
Annonse
Etappe 2

Dette er andre etappe av en tur fra Lindesnes til Nordkapp. Totalt består turen av seksten etapper, med en samlet lengde på 314 mil. Turen er tilpasset barn.

Denne etappen går på Sørlandskysten, og er på seks mil. Vi gikk her sommeren 2009, og brukte sju dager medregnet reise. Barna var fire og fem år.


Dag 5, 5. juni
Oslo – Spangereid
Spangereid – Jåsund, 4 km, 3 timer

Reise
Tog fra Oslo til Kristiansand, buss til Mandal, Vigeland og Spangereid.

Forsyning
Benyttet tid før buss fra Mandal til å proviantere her for hele etappen. Det er også matbutikk i Spangereid.

Rute
Fra Spangereid sentrum langs Spangereidkanalen til hovedvei mot Lyngdal, langs denne til Jåsund.

Overnatting
Vi overnattet i telt på kollen sør for brua. Fant en uåpnet hermetikkboks. Den ble med på resten av etappen, som nødproviant.


Dag 6, 6. juni
Jåsund – Trælandsvatnet, 7 km, 8 timer

Rute
Fra Jåsund langs hovedvei mot Lyngdal. Ved Øsevågen på mindre vei mot Fleseland og skogsbilvei til Trælandsvatnet, som kan rundes på vestsiden.

Endret plan
Vi hadde en plan om å gå over Fleselandsheia til Eiersland, men det viste seg å være bratt og uframkommelig.

Båt
Framstøtet mot Fleselandsheia hadde kostet tid og krefter, som plaster på såret introduserte jeg en plan om kryssing av Trælandsvatnet på selvbygget flåte. Da vi kom fram lå det en robåt der. Jeg rodde ungene og ryggsekkene over, cirka 400 meter, rodde båten tilbake og svømte over igjen.

Overnatting
Vi overnattet i telt på et nes på nordsiden av Trælandsvatnet.


Dag 7, 7. juni
Trælandsvatnet – Øygardsvatnet, 15 km, 11 timer

Rute
Fra Trælandsvatnet på sti til Træland og videre langs mindre veier til E39 ved Optedal. På kjerrevei over Oftedal steinhvelvbru, bygget i 1851, i bruk til 1945. Langs vei til Øygardsvatnet, siste 400 meter på bomvei.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved sørenden av Øygardsvatnet.


Dag 8, 8. juni
Øygardsvatnet – Gusevatnet, 9 km, 7 timer

Rute
Fra Øygardsvatnet nordover langs vei. På mindre vei og kjerrevei om Lundevoll og videre langs vei til Markeland. Herfra langs mindre vei mot Løland til Gusevatnet.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved østenden av Gusevatnet.


Dag 9, 9. juni
Øygardsvatnet – Undelandsvatnet, 5 km, 6 timer

Rute
Fra Gusevatnet til veis ende ved Løland, og på traktorvei til Maurslåta og Dauremyr, begge navngitt på mer detaljerte kart. Over myrene til kjerrevei og sti til Undelandsvatnet.

Overnatting
Vi overnattet i telt ved Undeland, tidligere heigård, nå privat leirsted.

Forsyning
Fikk tilbud om mat på Undeland, og takket ja til ett brød.


Dag 10, 10. juni
Undelandsvatnet – Bjennvann, 15 km, 10 timer

Rute
Fra Undeland langs hovedvei mot Konsmo til Surtevatnet, på mindre vei til Naglestad og Bjennvann. Ved nordenden av Surtevatnet kom vi inn på Barnevandrerstien, som vi på forhånd ikke kjente til, men som vi kom til å følge resten av etappen, til Snartemo.

Barnevandrerstien
Merket rute på 14 mil mellom Kvinesdal og Grimstad, til minne om barnevandring på 1800-tallet. Ruta er delt i sju etapper, beskrevet på barnevandring.no og UT.no.

Forsyning
Ved Surtevatnet er det 4 km ned til Konsmo, hvor det er matbutikk. Vi hadde nødproviant fra Jåsund og brød fra Undeland, så vi gikk ikke dit.

Overnatting
Vi overnattet i telt nær Bjennvann.


Dag 11, 11. juni
Bjennvann – Snartemo, 6 km, 3 timer
Snartemo – Oslo

Rute
Fra Bjennvann langs Barnevandrestien forbi Mydland og over Mydlandsheia ned til Snartemo.

Reise
Tog fra Snartemo til Kristiansand, hvor vi tilbrakte noen dager før tog til Oslo.


Kort sagt og veien videre

Fra Lindesnes til Nordkapp er det 171 mil i luftlinje. Går du fra Spangereid til Snartemo, ender du opp 31 km nærmere Nordkapp. Dette svarer til 510 meter per tilbakelagte km.

Neste etappe går fra Snartemo til Ljosland. Se «Nyttige lenker».

Adkomst med kollektivtransport

TIL Tog til Kristiansand, buss videre til Spangereid FRA Tog fra Snartemo
Annonse